Bagaimana untuk menambah Kod Bar barangan

Loyverse POS bekerja dengan Kod Bar yang disokong oleh pengimbas kod bar.

1. Bagaimana untuk menambah barcode melalui pejabat belakang

Pergi ke menu 'Senarai barangan'. Mencari item/barang anda dan membukanya.

Senarai barangan

 

Mencari bidang 'Barcode' (kod bar) dan taip kod bar yang dicetak pada item anda.

 'Barcode'

 

Jika anda bekerja di pejabat belakang melalui peranti yang disambungkan ke pengimbas kod bar, anda boleh mengisi bidang maklumat dengan mengimbas kod bar dengan pengimbas kod bar anda.

Nota: Sebelum mengimbas kod bar tersebut oleh pengimbas, anda perlu mengaktifkan medan barcode dengan mengklik padanya.

Anda juga boleh menambah kod bar dalam item anda dengan menggunakan import. Sebelum memulakan import, mengisi kolum 'Barcode'(Kod Bar) fail anda.  

 mengisi kolum 'Barcode'

 

2. Bagaimana untuk menambah barcode melalui aplikasi Loyverse POS.

Dalam butang ☰ (menu), di sudut kiri atas, ketik butang 'Item'.

'Item'

 

Buka item yang hendak ditambah kepada barcode dan masukkan atau mengimbas kod bar tersebut ke dalam bidang Kod Bar.

Kod Bar


Lihat juga:
Soket 7Qi/7Ci (Bluetooth) persediaan pengimbas

Bagaimana untuk persediaan Motorola CS3070 pengimbas kod Bar (Bluetooth)

Bagaimana untuk menjual barang-barang yang menggunakan pengimbas kod Bar