Bagaimana untuk menjual barang-barang yang menggunakan pengimbas kod Bar

Pengimbas kod bar boleh digunakan dalam Loyvers POS, untuk mengimbas barang-barang anda semasa jualan. Sebelum membuat jualan, anda perlu berpasangan pengimbas anda dengan Loyvers POS dan menambah Kod Bar barangan anda.

Pada aplikasi Lovers POS anda, anda perlu pergi ke 'Jualan', sama seperti apabila menjual tanpa pengimbas.

'Jualan'


Apabila anda mengimbas kod bar barang anda dengan pengimbas, item/barangan ini akan muncul dalam senarai Tiket anda.

Tiket anda


Jika anda mengimbas kod bar yang sama sekali lagi, bilangan item/barang akan meningkat sebanyak satu.

bilangan


Lihat juga
Bagaimana membuat jualan
Bagaimana untuk menambah Kod Bar barangan
Soket 7Qi/7Ci (Bluetooth) persediaan pengimbas