Bagaimana untuk bekerja dengan pembayaran menggunakan kad kredit

Anda boleh menggunakan mana-mana kad kredit yang memproses sistem dengan Loyverse POS, tanpa integrasi antara mereka.

Loyverse POS boleh mendaftar untuk pembayaran yang dibuat melalui sistem pemprosesan kad bersendirian.

Pada peringkat akhir pendaftaran jualan, Loyverse POS memberikan anda pilihan di antara kad kredit atau tunai.

Kad kredit atau pembayaran tunai

 

Maklumat mengenai jenis bayaran akan ditunjukkan pada resit.

resit

Di belakang pejabat dalam menu 'Jualan mengikut jenis pembayaran', anda boleh mencari dalam Laporan mengenai jualan kad kredit.

Menu 'Jualan oleh Jenis Pembayaran'

 

Laporkan mengenai jualan kad kredit