Bagaimana untuk Set Up satu dapur pencetak untuk setiap stesen dapur

Sebelum: Pilihan 'Penggunaan dapur pencetak' perlu diaktifkan dalam pejabat belakang anda (lihat menggunakan pencetak dapur dengan Loyverse POS) dan pencetak perlu sediakan dalam aplikasi Loyverse POS (cara untuk menyediakan pencetak ethernet bintang di Loyverse POS).

Jika anda mahu untuk menyediakan pencetak dapur berasingan bagi setiap stesen dapur, di pejabat belakang mencipta kumpulan pencetak dan menguntukkan kategori.

 di pejabat belakang mencipta kumpulan pencetak dan menguntukkan kategori

 di pejabat belakang mencipta kumpulan pencetak dan menguntukkan kategori

 

Pada Loyverse POS aplikasi, menguntukkan pencetak setiap individu untuk kedua-dua kumpulan pencetak.

 menguntukkan pencetak setiap individu untuk kedua-dua kumpulan pencetak  menguntukkan pencetak setiap individu untuk kedua-dua kumpulan pencetak

 

Sekarang, apabila pelanggan perintah, dua dapur pencetak menghasilkan Tiket dengan senarai item daripada kategori mereka.

Sekarang, apabila pelanggan perintah