Tiket terbuka penyegerakan

Sebelum: 'Menggunakan Tiket terbuka' opsyen perlu diaktifkan dalam pejabat belakang anda (lihat Open Tiket persediaan)

Menambah item ke dalam senarai Tiket. Tekan butang 'Simpan' untuk menyimpan Tiket terbuka

.Tambah item

 

Masukkan nama pada Tiket anda. Dan tekan butang 'OK'.

Jadual ke-1

 

Senarai Tiket-Tiket terbuka boleh bee yang dilihat pada mana-mana peranti POS dalam di kedai yang sama dan boleh ditukar atau ditutup

Buka Tiket yang telah disimpan sebelum ini.

Buka tiket

Jadual

 

Jika perlu, anda boleh menambah item ke Tiket

.Barangan

resit

 

Klik pada bayaran untuk melengkapkan jualan.

Caj


Lihat juga
Tiket-Tiket terbuka