วิธีการลบลูกค้าจากฐานข้อมูล

หัวข้อ

คุณสามารถลบลูกค้าได้จากหลังบ้าน แต่ไม่สามารถทำได้บน App POS Loyverse
เข้าหลังบ้าน และเปิด 'ฐานลูกค้า'

'ฐานลูกค้า'

เลือกลูกค้าที่คุณต้องการลบออกจากรายชื่อลูกค้า และคลิกปุ่ม 'ลบ'

เลือกลูกค้าที่คุณต้องก

ยืนยันการลบในหน้าต่างเปิด

ในหน้าต่างเปิด

 

ดูเพิ่มเติม

วิธีการลงทะเบียนลูกค้า

นำเข้าและส่งออกข้อมูลลูกค้า