วิธีการทำงานกับระบบจัดซื้อและซัพพลายเออร์

ระบบจัดซื้อ เป็นส่วนหนึ่งของตัวเลือก 'การจัดการสินค้าคงคลังขั้นสูง' และอนุญาตให้คุณสร้าง และบันทึกใบสั่งซื้อสำหรับอุปทานของผลิตภัณฑ์ที่มี การส่งคำสั่งซื้อ การรับสินค้า และ การบันทึกข้อมูลของซัพพลายเออร์ในระบบ ตัวเลือกเหล่านี้จะใช้ได้กับผู้ใช้ที่สมัครแพ็คเกจฟังก์ชันนี้

1. ผู้จัดจำหน่าย

ไปที่ส่วน 'ผู้จัดจำหน่าย' ในเมนู 'การจัดการสินค้าคงคลัง'

‘Suppliers’ section in the ‘Inventory management’


การสร้างผู้จัดจำหน่าย คลิ๊กที่ปุ่ม ' + เพิ่มผู้จัดจำหน่าย'

‘+ Add supplier’ button

ในแบบฟอร์ม 'สร้างผู้จัดจำหน่าย' 'ชื่อผู้จัดจำหน่าย' เป็นฟิลด์ที่จำเป็นและต้องไม่ซ้ำ ฟิลด์อื่น ๆ เป็นตัวเลือก และสามารถเว้นว่างได้ แต่ระลึกไว้ว่าข้อมูลนี้จะต้องใช้เพื่อสร้างใบสั่งซื้อในขั้นตอนถัดไป

‘Create supplier’ form
อย่าลืมบันทึกการเปลี่ยนแปลง

a list of suppliers

หลังจากคุณสร้างรายชื่อของผู้จัดจำหน่ายของคุณ คุณสามารถเริ่มต้นทำใบสั่งซื้อ

 

2. ทำใบสั่งซื้อ

ไปที่ส่วน 'ใบสั่งซื้อ' ในเมนู 'การจัดการสินค้าคงคลัง'

‘Purchase orders’ section

การสร้างใบสั่งซื้อ คลิ๊กที่ปุ่ม '+ เพิ่มใบสั่งซื้อ'

‘+ Add purchase order’ button

แบบฟอร์ม 'สร้างใบสั่งซื้อ' จะเปิดขึ้นมาให้แก้ไข

form ‘Create purchase order’

เลือกผู้จัดจำหน่ายจากรายชื่อ 'ผู้จัดจำหน่าย'

the 'Supplier' drop-down list

คุณสามารถตั้งค่า 'วันสั่งซื้อ' ให้ตรงกับวันที่คุณต้องการส่งใบสั่งซื้อ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดวันรับสินค้าในฟิลด์ 'จะส่งมอบ' และทำบันทึกย่อสำหรับการสั่งซื้อในฟิลด์ 'บันทึกย่อ'

ในส่วน 'รายการสินค้า' คุณสามารถเพิ่มรายการจากรายการสินค้าที่มีอยู่ ถ้าคุณคลิกที่ฟิลด์ จะปรากฏในรายชื่องรายการสินค้าของคุณ และคุณสามารถพิมพ์ชื่อของสินค้า SKU หรือบาร์โค้ดเพื่อค้นหารายการสินค้าที่ต้องการ

the ‘Items’ section

กรอก 'จำนวน' และ 'ต้นทุนซื้อ'
คุณสามารถเพิ่มรายการสินค้าตัวอื่นไปยังใบสั่งในแบบเดียวกับข้างต้น
ช่องข้อมูล 'รอเข้า' ระบุประมาณการณ์ของรายการสินค้าที่จะได้รับตามใบสั่งซื้อทั้งหมดที่มีอยู่ แต่ยังไม่ได้รับ
คลิกที่ปุ่ม 'สร้าง' เพื่อทำใบสั่งซื้อ หรือบันทึกเป็นแบบร่างสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติม

the ‘Items’ section with products


ตอนนี้ใบสั่งซื้อของคุณถูกสร้างขึ้นมา

created purchase order

 

3. การดำเนินการกับใบสั่งซื้อ

คุณสามารถส่งคำสั่งซื้อของคุณให้ผู้จำหน่ายของคุณ คลิกที่ปุ่ม 'ส่ง' ที่ด้านบน กรอกแบบฟอร์ม และคลิกที่ปุ่ม 'ส่ง' ที่ด้านล่าง ใบสั่งซื้อจะถูกส่งถึงผู้จำหน่ายของคุณเป็นแฟ้มที่แนบไปด้วย

sending purchase order


การแก้ไขใบสั่งซื้อ คลิกปุ่ม 'แก้ไข' ที่ด้านบน
มีทางเลือกการดำเนินงานเพิ่มเติมกับใบสั่งซื้อ ในเมนู 'เพิ่มเติม'

‘More’ menu


การแก้ไขใบสั่งซื้อ คลิกปุ่ม 'แก้ไข' ที่ด้านบน
คุณสามารถใส่หมายเลขของสินค้าที่ได้รับ หรือ 'ทำเครื่องหมายได้รับทั้งหมด' และคลิกที่ปุ่ม 'รับ'

Receiving items

หลังจากนั้น สต็อกของสินค้าที่ได้รับจะถูกปรับปรุงตามจำนวนที่ได้รับส่งมอบมา ค่าต้นทุนสินค้าแต่ละรายการได้รับเฉลี่ยจะถูกปรับปรุงตาม 'ต้นทุนซื้อ' ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อสามารถมีสถานะแตกต่างกัน 4: ใบร่าง ค้างอยู่ ได้รับบางส่วน และได้รับครบถ้วน

Purchase orders list

 

ดูเพิ่มเติม:

ระบบการจัดการสินค้าคงคลังขั้นสูง

วิธีการโอนย้ายสินค้า

วิธีการปรับปรุงสต็อกสินค้า

ประวัติสินค้าคงคลังและรายงานมูลค่าสต็อก

ระบบจัดการสินค้าคงคลังขั้นสูง