Làm thế nào để thêm tên doanh nghiệp và logo trên hóa đơn

Loyverse POS hiện đang cung cấp khả năng để thêm tên doanh nghiệp trong định dạng văn bản ở phần đầu biên nhận giấy, và tên doanh nghiệp và biểu tượng đồ họa của bạn vào hóa đơn điện tử.

Để thiết lập hoặc thay đổi tên doanh nghiệp và logo của bạn, nhập trở lại văn phòng. Nhấp vào 'Cài đặt', nhập trình đơn 'Chung', và trong phần 'Hồ sơ', bạn có thể tìm thấy các lĩnh vực để Thêm logo và tên doanh nghiệp của bạn. Nhập tên doanh nghiệp của bạn và một biểu tượng tải lên bằng cách chọn một tập tin ảnh từ máy tính của bạn.

nama and logo change

 

Hình ảnh logo nên trong hình dạng của một hình vuông. Nếu không, bạn có thể cắt hình ảnh trong cửa sổ tiếp theo. Khi bạn thực hiện xong, nhấn 'Xác nhận'.

cropping image

Đừng quên lưu các thay đổi.

'Tên doanh nghiệp của bạn' sẽ xuất hiện như được hiển thị dưới đây:

the paper receipt

 

Tên doanh nghiệp của bạn và biểu tượng xuất hiện trên biên nhận kỹ thuật số, như được hiển thị dưới đây:

the digital receipt