Máy quét mã vạch được hỗ trợ

Chủ đề

Loyverse POS cho Android hoạt động với máy quét hỗ trợ giao thức HID. Bạn có thể sử dụng máy quét với giao diện Bluetooth hoặc máy quét USB với một bộ chuyển đổi USB OTG.

Loyverse POS trên thiết bị IOS hỗ trợ chỉ có ổ cắm điện 7Ci và mô hình máy quét ổ cắm điện thoại di động 7Qi.