Πώς να ρυθμίσετε τους φόρους στο Back Office

θέματα

Για να διαμορφώσετε φόρους, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο Back Office.

Αφού συνδεθείτε, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.

μεταβείτε στις Ρυθμίσεις

 

Στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα "Φόροι".

ενότητα 'Φόροι'

 

Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο "+ ΠΡΟΣΘΗΣΗ ΦΟΡΟΥ".

πλήκτρο '+ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΦΟΡΟΥ'

 

... και ονομάστε τον Φόρο.

όνομα φόρου

 

Στη συνέχεια, εισάγετε τον φορολογικό συντελεστή.

φορολογικός συντελεστής

 

..και να διευκρινίσετε εάν ο φόρος πρέπει να συμπεριληφθεί στην τιμή ή αν θα προστεθεί στην τιμή του ταμείου.

περιλαμβάνονται ή προστίθενται στην τιμή

 

Επιλέξτε τα προϊόντα στα οποία πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο φόρος.

Στοιχεία για φόρο

 

Στη συνέχεια, πατήστε "ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ".

πατήστε 'ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ'

 

Τώρα οι φόροι διαμορφώνονται, θα εφαρμοστούν για κάθε αγορά.

 

Δείτε επίσης:

Ρύθμιση του καταστήματός σας στο Loyverse Back Office

Πώς να εφαρμόσετε φόρους ανάλογα με τις επιλογές γεύματος