การทำงานกับรายการสินค้าในเครื่องขายหน้าร้าน

ไปที่ส่วนเมนู 'รายการสินค้า'

ส่วน 'รายการ' ของเมนู

คุณจะเห็นรายการสินค้าทั้งหมด เห็นจำนวนสต็อคปัจจุบันของแต่ละรายการสินค้า และสำหรับรายการสินค้าที่ถูกปิดตัวเลือก 'ติดตามคลังสินค้า' จะแสดงเป็นสัญลักษณ์ขีดกลาง '-'

รายการสินค้า

หากต้องการเปลี่ยนจำนวนสต็อก ให้แตะเลือกที่รายการสินค้าที่ต้องการ
หากคุณเลือกสินค้าที่ไม่มีการติดตามคลังสินค้า ให้เลื่อนเปิดตัวเลือก 'ติดตามคลังสินค้า' ก่อนในส่วนสินค้าคงคลัง และกรอกจำนวนสต๊อกสินค้าในช่อง 'มีในคลัง'

ตัวเลือก 'ติดตามสต็อก' ในส่วนสินค้าคงคลัง

คุณยังสามารถเปลี่ยนหรือกรอกตัวเลขลงในช่อง "ต้นทุน"
หมายเหตุ: หากตัวเลือก 'ติดตามคลังสินค้า' เปิดอยู่ และคุณมีการสมัครใช้งานฟังก์ชันการจัดการสินค้าคงคลังขั้นสูงไว้, ฟิลด์ต้นทุนจะไม่ทำงานแต่จะคำนวณโดยอัตโนมัติซึ่งจะเป็นต้นทุนเฉลี่ย

สำหรับสินค้าที่มีตัวแปร คุณสามารถระบุสต็อคและต้นทุนสำหรับแต่ละตัวแปรของสินค้านั้นได้ ในหน้ารายการสินค้าจะแสดงผลรวมของจำนวนสินค้าที่มีในสต็อกของตัวแปรนั้นๆทั้งหมด

สต็อกและราคาสำหรับแต่ละรุ่น

ในกรณีที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (โหมดออฟไลน์) รายการสินค้าจะไม่แสดงจำนวนสต็อกให้เห็น

รายการในโหมดออฟไลน์

 

ดูเพิ่มเติม:

วิธีการเพิ่มรายการและประเภทใน Loyverse POS