Praca z Listą Artykułów w POS

Tematy

Przejdź do sekcji menu "Artykuły".

menu "Artykuły"

Zobaczysz listę artykułów z bieżącą ilością zapasów pod każdą nazwą artykułu. Artykuły, w których opcja „Śledź zapasy” jest wyłączona, będą wyświetlane z symbolem kreski „-”.

list artykułów

 

Aby zmienić ilość zapasów w magazynie, wybierz potrzebny artykuł z listy.
Jeśli wybierzesz artykuł, którego zapasy nie są śledzone, włącz opcję „Śledź zapasy” w sekcji Zapasy. Wpisz ilość w polu „W magazynie”.

opcję „Śledź zapasy”

Możesz także zmienić lub wprowadzić kwotę w polu „Koszt”.
Uwaga: jeżeli opcja „Śledź zapasy” jest włączona dla artykułu i masz aktywną subskrypcję Zaawansowanego zarządzania zapasami, pole Koszt nie będzie aktywne, ale obliczane automatycznie jako Przeciętny koszt.

W przypadku artykułów z wariantami, można określić zapasy i koszt dla każdego wariantu. Na liście artykułów zostanie wyświetlona suma ilości zapasów wszystkich wariantów.

artykuł z wariantami

W przypadku braku połączenia z Internetem (tryb offline), zapasy nie będą wyświetlane na liście artykułów.

liśct artykułów

 

Zobacz też:

Jak dodać Artykuły i Kategorie w Loyverse POS