Hỗ trợ máy in

Chủ đề

Đây là những yêu cầu chung đối với một máy in hóa đơn để tương thích với Loyverse POS trên thiết bị Android:

 • Star TSP650II / TSP654IIBl (Bluetooth);
 • Star TSP 100 / TSP143IIILAN (Ethernet);
 • Star mc-Print3 (USB, Bluetooth, Ethernet);
 • Star mPOP (Bluetooth);
 • Epson TM-T20II (Ethernet);
 • Epson TM-T88IV (Ethernet);
 • Epson TM-T88V (Ethernet);
 • Epson TM-m30 (USB, Bluetooth, Ethernet);
 • Epson TM-m30II-SL (USB, Bluetooth, Ethernet);
 • GP-L80250II (Ethernet);
 • GP-58130IIC (Ethernet, Bluetooth);
 • GP-U80300I (Ethernet);
 • Posiflex Aura 6900 (Ethernet);
 • Xprinter XP-Q200 (Ethernet);
 • XPrinter XP-Q800 (Ethernet);
 • EastRoyce ER-58A (Bluetooth);
 • EastRoyce ER-80A (Bluetooth);
 • Sam4s GIANT-100D (Ethernet, USB);
 • Seiko RP-F10 LAN (Ethernet);
 • Seiko MP-B20 (Bluetooth);
 • Seiko MP-B30 (Bluetooth);
 • Citizen CT-E651ET(Ethernet);
 • Citizen CT-E651BT(Bluetooth);
 • Bematech LR2000 (Ethernet).

However, for Android, you can try to connect another model, not from the Supported printers list. But be aware that not every printer may work with Loyverse POS!

Đây là những yêu cầu chung đối với một máy in hóa đơn để tương thích với Loyverse POS trên thiết bị iOS:

 • hỗ trợ giao thức ESC/POS;
 • có giao diện Ethernet.

Tham khảo máy in hướng dẫn sử dụng hoặc nhà sản xuất trang web để xem nếu máy in hóa đơn của bạn phù hợp với những yêu cầu này. Nếu vậy, máy in có thể làm việc với Loyverse POS; Tuy nhiên, có thể có trường hợp đặc biệt.

 • Star TSP654IIBl (Bluetooth);
 • Star mPOP (Bluetooth);
 • Star TSP 100 (Ethernet);
 • Star TSP143IIILAN (Ethernet);
 • Star TSP654IILAN (Ethernet);
 • Star SP742 (Ethernet);
 • Star TSP143IIIU (USB);
 • Star mc-Print3 (USB, Bluetooth, Ethernet);
 • Star SM-T300i (Bluetooth);
 • Star SM-S210i (Bluetooth);
 • Máy in Epson TM-T20II sử dụng cáp mạng (Ethernet);
 • Epson TM-T88VI-i (Ethernet);
 • Epson TM-m30 (Ethernet, Bluetooth);
 • Epson TM-m30II-SL (Ethernet, Bluetooth);
 • Epson TM-P20 (Bluetooth);
 • Sam4s GIANT-100D (Ethernet);
 • Seiko RP-F10 LAN (Ethernet);
 • Citizen CT-E651ET(Ethernet).