เครื่องพิมพ์ที่รองรับ

นอกจากรุ่นของเครื่องพิมพ์แล้ว ให้ดูพอร์ตการเชื่อมต่อของเครื่องพิมพ์ด้วย เพราะเครื่องพิมพ์บางรุ่นนั้นมีพอร์ตการเชื่อมต่อแค่บางพอร์ตเท่านั้น อาจจะใช้งานไม่ได้ผ่านอินเทอร์เฟซอื่น

เครื่องพิมพ์ที่รองรับสำหรับอุปกรณ์แอนดรอยด์

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จสำหรับ Loyverse POS บนอุปกรณ์อุปกรณ์แอนดรอยด์:

 • Star TSP650II / TSP654IIBl (Bluetooth);
 • Star TSP 100 / TSP143IIILAN (Ethernet);
 • Star mc-Print3 (USB, Bluetooth, Ethernet);
 • Star mPOP (Bluetooth);
 • Epson TM-T20II (Ethernet);
 • Epson TM-T88IV (Ethernet);
 • Epson TM-T88V (Ethernet);
 • Epson TM-m30 (USB, Bluetooth, Ethernet);
 • Epson TM-m30II-SL (USB, Bluetooth, Ethernet);
 • GP-L80250II (Ethernet);
 • GP-58130IIC (Ethernet, Bluetooth);
 • GP-U80300I (Ethernet);
 • Posiflex Aura 6900 (Ethernet);
 • Xprinter XP-Q200 (Ethernet);
 • XPrinter XP-Q800 (Ethernet);
 • EastRoyce ER-58A (Bluetooth);
 • EastRoyce ER-80A (Bluetooth);
 • Sam4s GIANT-100D (Ethernet, USB);
 • Seiko RP-F10 LAN (Ethernet);
 • Seiko MP-B20 (Bluetooth);
 • Seiko MP-B30 (Bluetooth);
 • Citizen CT-E651ET(Ethernet);
 • Citizen CT-E651BT(Bluetooth);
 • Bematech LR2000 (Ethernet).

อย่างไรก็ตาม สำหรับอุปกรณ์แอนดรอยด์ คุณสามารถทดลองเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์รุ่นอื่นๆ นอกเหนือจากรายการเครื่องพิมพ์ที่แจ้งไว้ได้ แต่โปรดทราบว่าไม่ใช่เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นที่จะทำงานกับ Loyverse POS ได้!

How to Set Up Other Printers in Loyverse POS

Loyverse POS รองรับการใช้งานผ่านเครื่อง Android POS Sunmi และ iMin ในรุ่นที่มีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จในตัว 

เครื่องพิมพ์ที่รองรับสำหรับอุปกรณ์ iOS

เหล่านี้เป็นข้อกำหนดทั่วไปสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่เข้ากันได้กับ Loyverse POS บนอุปกรณ์ iOS:

 • สนับสนุนโพรโทคอล ESC/POS;
 • การเชื่อมต่อแบบ Ethernet LAN, Bluetooth หรือ USB (รุ่นที่แนะนำคือแบบ Bluetooth และ USB)

ปรึกษาเครื่องพิมพ์เว็บไซต์ด้วยตนเองหรือผู้ผลิตเพื่อดูว่า เครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ ถ้าดังนั้น เครื่องพิมพ์อาจทำงานร่วมกับ Loyverse POS อย่างไรก็ตามอาจมีกรณีพิเศษ เพื่อให้แน่ใจ 100% กรุณาใช้เครื่องพิมพ์จากรายการของรุ่นที่แนะนำด้านล่าง:

 • Star TSP654IIBl (Bluetooth);
 • Star TSP 100 (อีเทอร์เน็ต);
 • Star TSP654IILAN (อีเทอร์เน็ต);
 • Star mPOP (Bluetooth);
 • Star SP742 (อีเทอร์เน็ต);
 • Star SP743 (Ethernet) หมายเหตุ: นี่คือเครื่องพิมพ์แบบดอทเมทริกซ์ สามารถพิมพ์ได้เฉพาะคำสั่งซื้อในครัว ไม่สามารถนำมาใช้พิมพ์บิลและใบเสร็จรับเงินได้;
 • Star TSP143IIILAN (Ethernet);
 • Star TSP143IIIU (USB);
 • Star mc-Print3 (USB, Bluetooth, Ethernet);
 • Star SM-T300i (Bluetooth);
 • Star SM-S210i (Bluetooth);
 • Epson TM-T20II (อีเทอร์เน็ต);
 • Epson TM-T88VI-i (Ethernet);
 • Epson TM-m30 (Ethernet, Bluetooth);
 • Epson TM-m30II-SL (Ethernet, Bluetooth);
 • Epson TM-P20 (Bluetooth);
 • Sam4s GIANT-100D (อีเทอร์เน็ต);
 • Seiko RP-F10 LAN (Ethernet);
 • Citizen CT-E651ET(Ethernet).

 

ดูเพิ่มเติม

วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์อีเทอร์เน็ตใน Loyverse POS

วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ USB กับอุปกรณ์ Android

วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์อีเทอร์เน็ตใน Loyverse POS

How to Set Up STAR 100 Ethernet Printer to iOS

การแก้ไขปัญหาเมื่อการตั้งค่าเครื่องพิมพ์อีเทอร์เน็ต

ฮาร์ดแวร์ สำหรับ ซอฟต์แวร์ฟรี Loyverse POS

ด้วยเครื่องพิมพ์ครัว Loyverse POS