Πώς να διαγράψετε πελάτες από τη βάση

θέματα

Μπορείτε να διαγράψετε πελάτες μόνο στο back office, όχι στην εφαρμογή Loyverse POS.
Εισέλθετε στο Back office και ανοίξτε τη "Πελατειακή βάση" σας.

Πελατειακή βάση

Επιλέξτε τους πελάτες που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα πελατών και κάντε κλικ στο κουμπί "Διαγραφή". 

διαγράψετε από τη λίστα πελατών


Επιβεβαιώστε τη διαγραφή στο ανοικτό παράθυρο.

Επιβεβαιώστε τη διαγραφή

 

Δείτε επίσης:

Πώς να εγγράψετε έναν πελάτη στο Loyverse POS

Εξαγωγή και εισαγωγή πελατών