Làm thế nào để thoát ra khỏi 'Quản trị'

Chủ đề

Để đăng xuất khỏi tài khoản trong trở lại 'Quản trị', hãy vào menu.

backoffice menu

 

Bằng cách nhấp vào email tài khoản, bạn sẽ thấy nút thả xuống 'Đăng xuất'. Nhấn vào nó.

sign out