วิธีการออกจาก Back Office (หลังบ้าน)

หัวข้อ

สำหรับการลงชื่อออกจากบัญชีของคุณใน Back office ไปที่เมนู

ของคุณใน Back office

โดยในบัญชีอีเมลคุณจะเห็น ปุ่ม Drop Down Menu ชื่อว่า 'ออกจากระบบ'

ชื่อว่า 'ออกจากระบบ'

 

ดูเพิ่มเติม

วิธีการออกจาก Loyverse POS