วิธีการออกจาก Loyverse POS

หัวข้อ

หมายเหตุ หากได้ทำรายการขายไว้ แล้วออกจากระบบในขณะที่อุปกรณ์ของคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (โหมดออฟไลน์) คุณจะสูญเสียข้อมูลใบเสร็จเหล่านี้ไป

ดังนั้น ก่อนออกจากระบบจาก Loyverse POS ให้แน่ใจว่าออนไลน์ ข้อมูลบิลทั้งหมดของคุณถูกโอนย้ายเข้าระบบหลังร้าน

กรณีนี้ให้ไปยังส่วน 'ใบเสร็จรับเงิน'

ใบเสร็จรับเงิน

If you see some receipts that are non-synchronized (sales that are made during the time when there was no Internet connection) and marked ‘Unsynced’, do not log out. Otherwise, your unsynced receipts will be lost.

ไม่ซิ่งก์ข้อมูล

สำหรับการลงชื่อออกจากบัญชีของคุณ ไปที่เมนู

ไปที่เมนู

เลือก 'การตั้งค่า'

การตั้งค่า

คลิก 'ออก'

ออก

 

ดูเพิ่มเติม

วิธีการออกจาก Back Office (หลังบ้าน)