วิธีการออกจาก Loyverse POS

หัวข้อ: 

สำหรับการลงชื่อออกจากบัญชีของคุณ ไปที่เมนู

ชีของคุณ ไปที่เมนู

เลือก 'ตั้งค่า'

'ตั้งค่า'

คลิก 'ออก'

คลิก 'ออก'

 

ดูเพิ่มเติม

วิธีการออกจาก Back Office (หลังบ้าน)