วิธีการออกจาก Loyverse POS

หัวข้อ

หมายเหตุ หากได้ทำรายการขายไว้ แล้วออกจากระบบในขณะที่อุปกรณ์ของคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (โหมดออฟไลน์) คุณจะสูญเสียข้อมูลใบเสร็จเหล่านี้ไป

ดังนั้น ก่อนออกจากระบบจาก Loyverse POS ให้แน่ใจว่าออนไลน์ ข้อมูลบิลทั้งหมดของคุณถูกโอนย้ายเข้าระบบหลังร้าน

กรณีนี้ให้ไปยังส่วน 'ใบเสร็จรับเงิน'

ใบเสร็จรับเงิน

ในกรณีที่มีใบเสร็จบางรายการที่ยังไม่ซิงโครไนซ์ (เกิดจากการขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) และมีเครื่องหมายว่า 'ไม่ซิงค์' ห้ามออกจากระบบเด็ดขาด มิฉะนั้น ใบเสร็จที่ยังไม่ได้ซิงค์ของคุณจะสูญหาย

ไม่ซิ่งก์ข้อมูล

สำหรับการลงชื่อออกจากบัญชีของคุณ ไปที่เมนู

ไปที่เมนู

เลือก 'การตั้งค่า'

การตั้งค่า

คลิก 'ออก'

ออก

 

ดูเพิ่มเติม

วิธีการออกจาก Back Office (หลังบ้าน)