Πώς να διαχωρίσετε μια πληρωμή με την εφαρμογή της Loyverse POS

Μερικές φορές κατά τη διάρκεια μιας πληρωμής, οι πελάτες ζητούν να χωρίσουν το συνολικό ποσό σε πολλές επιμέρους πληρωμές. Είναι επίσης δυνατό να επιλέξετε διαφορετικό τύπο πληρωμής για κάθε πληρωμή.

Αφού προσθέσετε προϊόντα στην παραγγελία, πατήστε 'Χρέωση'.

πατήστε το κουμπί 'Χρέωση'

Στο παράθυρο πληρωμής, πατήστε "Διαχωρισμός".

πατήστε 'Διαχωρισμός'

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα "+" ή "-" για να ρυθμίσετε τον αριθμό των επιμέρους πληρωμών.

Κουμπί '+' ή '-'

Από προεπιλογή, ολόκληρο το ποσό θα κατανεμηθεί ομοιόμορφα.

Επιλέξτε τον τύπο πληρωμής για κάθε πληρωμή.

Επιλέξτε τον τύπο πληρωμής

Εάν χρειάζεστε, εισαγάγετε ένα προσαρμοσμένο ποσό για κάθε μερική πληρωμή και αποδεχτείτε τις πληρωμές πατώντας το κουμπί "Χρέωση".

προσαρμοσμένο ποσό για καθένα

Μετά τη χρέωση, μπορείτε να δείτε ότι κάθε πληρωμή έχει τη λέξη 'Πληρωμή' δίπλα της.

Στη συνέχεια, πατήστε "Τέλος" για να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή.

πατήστε 'Τέλος'

Θα λάβετε επίσης ξεχωριστές αποδείξεις για κάθε πληρωμή.

Πατήστε το κουμπί "Νέα πώληση" για να μεταβείτε στην οθόνη πώλησης.

κουμπί 'Νέα πώληση'

 

Δείτε επίσης:

Πώς να κάνετε πωλήσεις

Ρύθμιση τρόπων πληρωμής στο Loyverse POS