วิธีการชำระเงินกับ Loyverse POS

บางครั้งในระหว่างการชำระเงิน ลูกค้าขอแบ่งยอดรวมการชำระเงินออกเป็นหลายส่วน คุณสามารถเลือกชนิดการชำระเงินสำหรับแต่ละส่วนการชำระเงินได้

หลังจากกดเลือกรายการสินค้าแล้ว เลือก 'ชำระเงิน'

แตะ 'ค่าธรรมเนียม'

ในหน้าการชำระเงิน แตะ 'แยกบิล'

แตะ 'แยกบิล'

ใช้ปุ่ม '+' หรือ '-' เพื่อตั้งค่าจำนวนการแบ่งชำระเงิน

แตะ '+' หรือ ' -' เพื่อเพิ่ม

ตามค่าเริ่มต้น จำนวนเงินทั้งหมดจะถูกแบ่งเท่าๆ กัน

เลือกประเภทการชำระเงินสำหรับการแบ่งชำระเงินแต่ละส่วน

ลบประเภทการชำ

คุณยังสามารถป้อนจำนวนเงินที่กำหนดเองได้ สำหรับการชำระเงินในแต่ละส่วนและยืนยันการชำระเงินโดยแตะที่ปุ่ม 'ชำระเงิน'

ด้วยการแตะที่ 'ค่าธรรมเนียม'

หลังจากกดชำระเงิน คุณสามารถดูว่า แต่ละส่วนการแบ่งชำระเงินจะมีคำว่า 'ชำระ' อยู่ข้าง ๆ

จากนั้นแตะ 'เสร็จสิ้น' เพื่อทำการชำระเงินให้เสร็จสิ้น

แล้ว แตะ 'ทำ'

นอกจากนี้คุณยังจะได้รับสินค้าแยกต่างหากสำหรับแต่ละการชำระเงิน

แตะปุ่ม 'เริ่มทำการขายใหม่' เพื่อไปที่หน้าจอการขาย

ปุ่ม 'ลดราคาใหม่'

 

ดูเพิ่มเติม

การขาย

การกำหนดค่าชนิดการชำระเงินใน Loyverse POS