การกำหนดค่าชนิดการชำระเงินใน Loyverse POS

เมื่อคุณเปิดการใช้งาน Loyverse POS ครั้งแรก ระบบจะกำหนดรูปแบบเริ่มต้นในการชำระเงินที่ใช้บ่อย ๆเป็นสองประเภทได้แต่ เงินสดและบัตรเครดิต หากร้านของคุณรับวิธีการชำระเงินประเภทอื่น ๆ และต้องการดูรายงานรายละเอียดการขายของการชำระเงินแต่ละประเภท คุณสามารถปรับแต่ง หรือเพิ่มรูปแแบบการชำระเงินอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย

เข้าสู่ระบบหลังร้าน คลิกเมนูการตั้งค่าและคลิกประเภทการชำระเงิน จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่มประเภทการชำระเงินเพิ่มเพื่อเพิ่มรูปแบบการชำระเงินใหม่

คลิกเมนูการตั้งค่า

ในหน้าต่างเพิ่มเพิ่มประเภทการชำระเงิน เลือกประเภทการชำระเงินจากเมนูดรอปดาวน์ คุณสามารถกำหนดชื่อประเภทการชำระเงินที่ไม่ซ้ำกันได้เอง ซึ่งจะไปชื่อนี้จะไปปรากฏในรายงานการขาย เงินสดเป็นประเภทการชำระเงินเริ่มต้นซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยให้คลิกปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

สำหรับแต่ละชนิดการชำระเงิน

หากคุณสร้างร้านค้าไว้มากกว่าหนึ่งร้าน คุณสามารถจัดการประเภทการชำระเงินของแต่ละร้านค้าแต่ละแห่งได้

ความพร้อมของการชำระเงินแต่ละประเภทสำหรับแต่ละร้านค้า

คุณสามารถเลือกรูปแบบการชำระเงินได้ (Play Market or App Store) ในขั้นตอนสุดท้ายของการทำธุรกรรมการขายในแอป Loyverse POS

คุณสามารถเลือกชนิดการชำระเงินสำหรับการซื้อ

หากไม่มีประเภทการชำระเงินสำหรับร้านค้าบางร้านใน POS คุณจะเห็นข้อความพร้อมข้อเสนอให้เปิดใช้งานประเภทการชำระเงินในการตั้งค่าจากระบบหลังร้าน

เปิดใช้งานประเภทการชำระเงินในการตั้งค่า Back office

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการชำระเงินจะถูกแสดงอยู่บนใบเสร็จ

ระเงินและประเภทบัตร

ในขั้นตอนสุดท้าย รายงานการขายแยกตามประเภทการชำระเงินในระบบหลังร้าน จะแสดงจำนวนการขายโดยเรียงลำดับตามประเภทการชำระเงิน

านในด้านจะแสดงหมายเลขของคุณข

หากคุณลบหรือเปลี่ยนแปลงชื่อประเภทการชำระเงิน ข้อมูลประวัติย้อนหลังจะไม่เปลี่ยนแปลง: คุณจะยังคงเห็นชื่อประเภทการชำระเงินเดิมที่ใช้ในเวลาที่ทำการซื้อนั้นในใบเสร็จทั้งหมดก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง

 

ดูเพิ่มเติม

วิธีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต