Konfigurowanie Typów płatności w Loyverse POS

Kiedy uruchamiasz Loyverse POS po raz pierwszy, zawiera ona już domyślne ustawienia wstępne dla dwóch najbardziej popularnych rodzajów płatności: Gotówka i Karta. Jeśli akceptujesz inne metody płatności i chcesz zobaczyć szczegółowy raport sprzedaży dla każdego z nich, możesz łatwo dopasować lub dodać inne typy płatności.

Zaloguj się do Panelu Administracyjnego, kliknij menu Ustawienia, a następnie Typy płatności. Kliknij przycisk + Dodaj typ płatności, aby dodać nowy typ płatności.

menu Ustawienia, Typy płatności.


W oknie Dodaj typ płatności wybierz typ płatności z listy rozwijanej. Dla każdego typu płatności możesz wpisać unikalną nazwę, która pojawi się na raporcie. Gotówka jest wzorcowym typem płatności i nie można być zmieniona. Zapisz zmiany po zakończeniu.

okno Dodaj typ płatności

Jeśli masz kilka sklepów, możesz wybrać dostępność metod płatności dla każdego z nich.

metod płatności dla każdego sklepu

Na ostatnim etapie transakcji sprzedaży w aplikacji Loyverse POS możesz wybrać rodzaj płatności.

rodzaj płatności

Jeśli w punkcie sprzedaży nie ma dostępnych form płatności dla danego sklepu, w ustawieniach Panelu Administracyjnego pojawi się komunikat z propozycją włączenia rodzaju płatności.

Jeśli w punkcie sprzedaży nie ma dostępnych form płatności dla danego sklepu, w ustawieniach Panelu Administracyjnego pojawi się komunikat z propozycją włączenia rodzaju płatności


Informacja o typie płatności pojawi się na paragonie.

Informacja o typie płatności pojawi się na paragonie


Na końcu, raport Sprzedaży według typu płatności w Panelu Administracyjnym wyświetli numery sprzedaży posortowane według typu płatności.

sprzedaży posortowane według typu płatności.

Jeśli usuniesz lub zmienisz nazwę typu płatności, dane w historii nie ulegną zmianie: nadal będziesz widzieć nazwę typu płatności, która pojawiła się w momencie zakupu na wszystkich paragonach, które zostały zsynchronizowane przed zmianą.