Cấu hình các hình thức thanh toán theo Loyverse POS

Khi bạn khởi động Loyverse POS lần đầu tiên, nó đã có các cài đặt mặc định cho hai loại hình trả tiền phổ biến nhất: tiền mặt và thẻ. Nếu bạn chấp nhận các phương thức thanh toán khác và muốn xem báo cáo bán hàng chi tiết cho từng tài khoản, bạn có thể dễ dàng tuỳ chỉnh hoặc thêm các loại thanh toán khác.

Đăng nhập vào văn phòng phụ, nhấp vào Cài đặt và sau đó chọn Loại thanh toán. Nhấp vào nút Thêm loại thanh toán để thêm một hình thức thanh toán mới.

Thêm loại thanh toán

Trong cửa sổ Thêm loại thanh toán, hãy chọn loại thanh toán từ danh sách thả xuống. Đối với mỗi loại thanh toán, bạn có thể chỉ định một tên duy nhất, sẽ xuất hiện trong báo cáo. Tiền mặt là loại thanh toán mặc định và không thể thay đổi. Lưu thay đổi của bạn khi hoàn thành.

Thêm loại thanh toán

Ở giai đoạn cuối của giao dịch bán hàng trong ứng dụng Loyverse POS (Play Market hoặc là App Store), bạn có thể chọn loại thanh toán.

loại hình thanh toán

loại hình thanh toán

loại hình thanh toán

Cuối cùng, bán hàng bằng hình thức thanh toán báo cáo trong 'Quản trị' sẽ hiển thị con số bán hàng của bạn được sắp xếp theo hình thức thanh toán

bán hàng bằng hình thức

Nếu bạn xóa hoặc đổi tên loại thanh toán, dữ liệu lịch sử sẽ không thay đổi: bạn vẫn sẽ thấy tên loại thanh toán khi đó đã xuất hiện tại thời điểm mua trong tất cả các biên lai đã được đồng bộ hóa trước khi thay đổi.