Ρύθμιση τρόπων πληρωμής στο Loyverse POS

Όταν κάνετε εκκίνηση Loyverse POS για thе πρώτη φορά, έχει ήδη προεπιλογές για δύο από τους πιο κοινούς τύπους πληρωμής: κάρτα και μετρητά. Αν δέχεστε και άλλες μεθόδους πληρωμής και θέλετε να δείτε μια λεπτομερή έκθεση πωλήσεων για κάθε ένα από αυτά, μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε ή να προσθέσετε άλλους τύπους πληρωμής.

Συνδεθείτε στο Back Office, κάντε κλικ στο μενού Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, Tρόποι πληρωμής. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθέστε τον τύπο πληρωμής για να προσθέσετε ένα νέο τρόπο πληρωμής.

κουμπί Προσθέστε τον τύπο πληρωμής

Στο παράθυρο "Προσθήκη τρόπο πληρωμής", επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής από την drop-down λίστα. Για κάθε τρόπο πληρωμής μπορείτε να καθορίσετε ένα μοναδικό όνομα, το οποίο θα εμφανίζεται στο report. Μετρητά είναι ο προεπιλεγμένος τρόπος πληρωμής και δεν μπορεί να αλλάξει. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας όταν τελειώσετε.

προεπιλεγμένος τρόπος πληρωμής

Στο τελικό στάδιο της συναλλαγής πώλησης στην εφαρμογή Loyverse POS (Play Market, App Store), μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο πληρωμής.

επιλέξετε τον τύπο πληρωμής

Οι πληροφορίες για τον τρόπο πληρωμής θα εμφανιστούν στην απόδειξη.

τύπος πληρωμής στην απόδειξη παραλαβής

Τέλος, οι πωλήσεις βάση του τρόπου πληρωμής στο πάνελ διαχείρισης θα σας δείξει τα νούμερα των πωλήσεων ταξινομημένα ανά τύπο πληρωμής.

Πωλήσεις ανά τύπο πληρωμής

Εάν διαγράψετε ή μετονομάσετε ένα είδος πληρωμής, δεν θα αλλάξουν τα ιστορικά δεδομένα: θα δείτε ακόμα το όνομα του τύπου πληρωμής όπως εμφανιζόταν εκείνη τη στιγμή της πώλησης σε όλες τις αποδείξεις που εκδόθηκαν πριν από την αλλαγή.

Δείτε επίσης:

Πώς να εργάζεστε με πληρωμές πιστωτικών καρτών