Πώς να εργάζεστε με πληρωμές πιστωτικών καρτών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε σύστημα επεξεργασίας πιστωτικών καρτών με το Loyverse POS (Android, iOS), χωρίς να υπάρχει ενσωμάτωση μεταξύ τους.

Το Loyverse POS μπορεί να καταχωρήσει πληρωμές μέσω του αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας καρτών.

Στο τελευταίο στάδιο της εγγραφής πώλησης, το Loyverse POS σας δίνει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ πιστωτικής κάρτας ή μετρητών. Αλλά δεν συνδέεται με το τερματικό της πιστωτικής κάρτας και δεν μεταφέρει το ποσό αγοράς στο τερματικό. Επομένως, στο τερματικό της κάρτας, πρέπει να εισαγάγετε το ποσό της πώλησης χειρωνακτικά και να επεξεργαστείτε την πληρωμή. Στη συνέχεια, χρεώστε το στο Loyverse POS αγγίζοντας το κουμπί 'Κάρτα'.

πιστωτική κάρτα ή πληρωμή σε μετρητά

 

Οι πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή και τον τύπο της κάρτας θα εμφανιστούν στην απόδειξη.

πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή και τον τύπο της κάρτας

 

Στο back office στο μενού 'Πωλήσεις με τρόπο Πληρωμής' μπορείτε να βρείτε την αναφορά σχετικά με τις πωλήσεις πιστωτικών καρτών.

Μενού 'Πωλήσεις ανά τύπο πληρωμής'

αναφορά για τις πωλήσεις πιστωτικών καρτών