Jak pracować z płatnościami kartą kredytową

 

Możesz korzystać z dowolnego systemu przetwarzania kart kredytowych w Loyverse POS bez ich integracji.

Loyverse POS może rejestrować płatności dokonywane za pomocą autonomicznego systemu przetwarzania kart.

Na końcowym etapie rejestracji sprzedaży, Loyverse POS daje Ci możliwość wyboru pomiędzy kartą kredytową lub gotówką. Ale nie łączy się z samym terminalem karty płatniczej i nie przenosi kwoty zakupu na terminal. Dlatego na terminalu należy ręcznie wprowadzić kwotę sprzedaży i przetworzyć płatność. Następnie połącz go z Loyverse POS, naciskając przycisk „Karta”.

przycisk „Karta”

 

Informacje o płatności i typie karty będą widoczne na paragonie.

Informacje o płatności i typie karty na paragonie

W Panelu Administracyjnym w menu „Sprzedaż według typu płatności” można znaleźć sprawozdanie dotyczące sprzedaży z użyciem kart kredytowych

menu „Sprzedaż według typu płatności”

Sprzedaż według typu płatności

 

 

Zobacz też:

Konfigurowanie Typów płatności w Loyverse POS