Jak akceptować karty płatnicze z Loyverse POS i SumUp

Tematy

Sprzedawcy Loyverse POS mogą przyjmować płatności kartą płatniczą za pośrednictwem SumUp i opcja ta jest dostępna dla klientów w 31 krajach: Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chile, Cypr, Czechia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja (w tym Reunion i Mayotte), Niemcy, Grecja, Węgria, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone.

Przed podłączeniem terminalu należy utworzyć konto w SumUp i odebrać urządzenie.

1. Podłączanie terminala

1.1. Tworzenie typu płatności

Zaloguj się do Panelu Administracyjnego, kliknij menu "Ustawienia", a następnie "Typy płatności". Kliknij przycisk "+ Dodaj typ płatności", aby dodać nowy typ płatności.

Payment types button
 

W oknie Dodaj typ płatności wybierz typ płatności 'SumUp' z listy rozwijanej i naciśnij przycisk 'Połącz z kontem'.

‘Connect account’ button
 

Wprowadź adres e-mail i hasło z konta SumUp.

login to SumUp account
 

Zaakceptuj wniosek o pozwolenie, klikając przycisk „autoryzuj”.

permissions request
 

Zobaczysz wiadomość o podłączonym koncie, kliknij przycisk 'Zapisz'.

connected account message

 

1.2. Podłaczenie do urządzeń z systemem iOS

Następnie uruchom Loyverse POS i przejdź do Ustawienia> Typy płatności.

Ustawienia
 

Naciśnij przycisk „Sumup”, aby skonfigurować ustawienia konta.

‘Sumup’ button for account settings
 

Na ekranie „Metody płatności” dotknij przycisku „SumUp Air”, aby skonfigurować.

‘Air’ button
 

Aplikacja rozpocznie wyszukiwanie terminali SumUp.

searching for SumUp card readers
 

Aplikacja wyświetli trzy ostatnie cyfry znalezionego urządzenia. Naciśnij przycisk "Połącz".

‘Connect’ button
 

Aplikacja poprosi o potwierdzenie żądania połączenia na terminalu poprzez naciśnięcie przycisku "OK".

sumup settings

Po zakończeniu, zobaczysz informację, że terminal jest podłączony. Naciśnij przycisk „Gotowe”.

card reader is connected

Teraz jesteś gotowy do przyjmowania płatności kartą.

 

1.3. Podłaczenie do urządzeń z systemem Android

Aby podłączyć terminal SumUp do urządzeń z systemem Android, należy dokonać sprzedaży testowej i wybrać typ płatności Sumup.

Zobaczysz zaproszenie do pobrania aplikacji Sumup. Naciśnij przycisk 'Pobierz aplikację'.

invitation to download the Sumup app

Zostaniesz przekierowany do Google Play do aplikacji SumUp. Zainstaluj aplikację na swoim urządzeniu i uruchom ją.

SumUp app in Google Play

Zobaczysz ekran powitalny aplikacji SumUp. Naciśnij przycisk „Rozpocznij”.

welcoming screen of SumUp


Wprowadź adres e-mail i hasło z konta SumUp.

authorisation in SumUp

Zobaczysz zaproszenie do dokonania płatności poprzez aplikację SumUp.

nvitation to make payment through SumUp app

Teraz możesz zamknąć tą aplikację i przejść do akceptowania płatności przez Loyverse POS.


Uwaga: SumUp działa tylko na urządzeniach mobilnych, na których włączona jest geolokalizacja.

 

2. Przetwarzanie Płatności

Płatność

Dodaj artykuły do paragonu i naciśnij "Zapłać".

Wybierz typ płatności SumUp i naciśnij przycisk 'Zapłać'.

SumUp payment type

Loyverse POS zaczeka na odpowiedź z terminala, i zobaczysz zaproszenie do zbliżenia, włożenia lub przesunięcia karty na terminalu.

invitation to tap, insert or swipe card


Zbliż, włóż lub przeciągnij kartę klienta na terminalu. Jeśli karta wymaga wprowadzenia kodu Pin, należy przekazać terminal klientowi, aby on to zrobił. Jeśli karta wymaga podpisu, pozwól klientowi podpisać się na ekranie iPada.

customer sign on the iPad’s screen
Naciśnij przycisk "Zapłać".

Jeśli transakcja została dokonana skutecznie, Loyverse POS wyświetli ekran „Transakcja przebiegła pomyślnie”.

‘Transaction is successful’ screen


W przypadku błędu w transakcji, Loyverse POS wyświetli komunikat o błędzie.

error in the transaction message

Naciśnij przycisk 'Odrzuć' i powrócisz do ekranu wyboru typu płatności. Możesz poprosić klienta o wybranie innego typu płatności (na przykład 'Gotówka') lub spróbować użyć inną kartę.

Zwrot

Możesz zwrócić tylko całą kwotę transakcji dokonanej kartą. Terminal nie jest wykorzystywany w procesie zwrotu.

W Loyverse POS przejdź do menu 'Paragony' i wybierz potrzebny paragon.

Naciśnij przycisk "Zwrot".

‘Refund’ button

Wybierz wszystkie artykuły opłacone kartą z lewego paragonu, aby przenieść je na listę „Pokwitowanie zwrotu” po prawej stronie i naciśnij przycisk „Zwrot”.

Refund the receipt paid with sumup

3. Raporty

Możesz zobaczyć całkowitą liczbę transakcji wykonanych przy użyciu typu płatności SumUp. W Panelu Administracyjnym wybierz raport „Sprzedaż według rodzaju płatności”.

‘Sales by payment type’ report

 

Zobacz też: Konfigurowanie Typów płatności w Loyverse POS