Jak obliczyć Podatki

Tematy

Istnieją dwa rodzaje podatków, które mogą być stosowane do artykułów w Loyverse (Play Market lub App Store): "Dodawany do ceny" i "Wliczony w cenę".
Przykładem podatku "Dodawanego do ceny" jest podatek od sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki - gdzie wszystkie ceny są podane bez podatku od sprzedaży, ale w trakcie realizacji opłaty, podatek od sprzedaży jest dodawany do ceny, a klient płaci cenę artykułu plus podatek od sprzedaży.
Przykładem podatku „Wliczonego w cenę” jest podatek od wartości dodanej (VAT) w krajach UE, znany również jako podatek od towarów i usług (GST) w Indii, Australii, Kanadzie, Malezji, Nowej Zelandii i Singapurze - gdzie podatek jest już wliczony w podaną cenę.

Obliczanie podatków "Dodawanych do ceny"

Aby obliczyć wartość podatku "Dodawanego do ceny", należy pomnożyć cenę artykułu przez stawkę podatku w postaci ułamka dziesiętnego.
Na przykład, jeśli stawka podatku wynosi 6%, należy pomnożyć cenę artykułu przez 0,06. Jeśli więc cena artykułu 20, wartość podatku "Dodawanego do ceny" wyniesie 20×0,06=1,20.

Obliczanie podatków Dodawanych do ceny

Obliczanie podatków "Wliczonych w cenę"

W przypadku podatku "Wliczonego w cenę" cena artykułu składa się z wartości ceny przed opodatkowaniem powiększonej o wartość podatku.
Cena = Cena przed opodatkowaniem + Podatek
A podatek zostanie zastosowany do ceny przed opodatkowaniem.
Aby obliczyć cenę artykułu przed opodatkowaniem, podziel cenę przez 1 + stawka podatku w postaci ułamka dziesiętnego. Aby dowiedzieć się wartość podatku, który jest zawarty w cenie artykułu, musisz odjąć cenę przed opodatkowaniem od ceny artykułu.
Na przykład, jeśli stawka podatku wynosi 6%, należy podzielić cenę artykułu przez 1,06. Więc jeśli cena artykułu 20 z podatkiem "wliczonym w cenę", wtedy wartość ceny przed opodatkowaniem wynosi 20/1,06 = 18,87 (w zaokrągleniu), a wartość podatku "wliczonego w cenę" wynosi 20-18,87=1,13.

Obliczanie podatków Wliczonych w cenę

Stosowanie kilka podatków jednocześnie

Jak obliczyć wartość podatku w przypadku zastosowania do danego artykułu wielu podatków "Dodawanych do ceny"
Wartość wielu podatków "dodawanych do ceny" danego artykułu oblicza się w taki sam sposób, jak w przypadku stosowania tylko jednego takiego podatku (patrz wyżej).

Na przykład, jeśli sprzedajesz artykuł za $12.00 z podatkiem dodawanym A=20% i podatkiem dodawanym B=5%, wartości podatku będą wynosić odpowiednio 2.40 i 0.60:
TA = 12×0.20=2.4 ; TB = 12×0.05=0.6

Jak obliczyć wartość podatku w przypadku zastosowania do danego artykułu wielu podatków Dodawanych do ceny

Jak obliczyć wartość podatku w przypadku zastosowania do danego artykułu wielu podatków "Wliczonych w cenę"
Wartość podatku "wliczonego w cenę" artykułu oblicza się jako mnożenie ceny artykułu i stawki podatku, podzieloną przez sumę stawek wszystkich wliczonych podatków plus jeden:

$$TI = {p × TIPV \over (1+\sum\nolimits_{i} TIPV_{i})} $$

gdzie
TI = wartość podatku "wliczonego w cenę"
p =  cena artykułu
TIPV = uwzględniona stawka podatku w formie dziesiętnej
i = liczba stawek podatku wliczonych w cenę

Na przykład, jeśli sprzedajesz artykuł za $12.00 z podatkiem wliczonym A=20% i podatkiem wliczonym B=5%, wartość TI będzie wynosić odpowiednio 1,92  i 0,48 :

$$TI_{A} = {12 × 0.2 \over (1+0.2+0.05)}=1.92 $$

$$TI_{B} = {12 × 0.05 \over (1+0.2+0.05)}=0.48 $$

Wartość podatkow 'Wliczonych w cenę'

 

Jak obliczyć wartość podatku "dodawanego do ceny", jeżeli cena zawiera podatki
Wartość podatku „dodawanego do ceny” artykułu jest obliczana jako mnożenie stawki podatku dodanego i ceny artykułu pomniejszoną o kwotę sumy wliczonych podatków:

$$TA = {TAPV × (p -\sum\nolimits_{i} TI_{i})} $$

gdzie
TA = wartość podatku „dodawanego do ceny”
p = cena artykułu
TAPV = stawka podatku dodanego w formie dziesiętnej (1%=0,01)
TI = wartość podatku "wliczonego w cenę"
i = liczba stawek podatku wliczonych w cenę

Na przykład, jeśli sprzedajesz przedmiot za 12.00 z podatkiem wliczonym A=20% i podatkiem wliczonym B=5%, a także z podatkiem dodawanym C=10%, wartość podatku TA wyniesie 0.96:

$$TA = {0.1 × (12 -(1.92+0.48)) = 0.96} $$

Jak obliczyć wartość podatku dodawanego do ceny, jeżeli cena zawiera podatki

 

Zobacz też:

Jak skonfigurować podatki