Jak obliczyć Podatki

Tematy

Istnieją dwa rodzaje podatków, które mogą być stosowane do artykułów w Loyverse: " Dodawany do ceny" i "Wliczony w cenę".
Przykładem podatku "Dodawanego do ceny" jest podatek od sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki - gdzie wszystkie ceny są podane bez podatku od sprzedaży, ale w trakcie realizacji opłaty, podatek od sprzedaży jest dodawany do ceny, a klient płaci cenę artykułu plus podatek od sprzedaży.
Przykładem podatku „Wliczonego w cenę” jest podatek od wartości dodanej (VAT) w krajach UE, znany również jako podatek od towarów i usług (GST) w Indii, Australii, Kanadzie, Malezji, Nowej Zelandii i Singapurze - gdzie podatek jest już wliczony w podaną cenę.

Obliczanie podatków "Dodawanych do ceny"

Aby obliczyć wartość podatku "Dodawanego do ceny", należy pomnożyć cenę artykułu przez stawkę podatku w postaci ułamka dziesiętnego.
Na przykład, jeśli stawka podatku wynosi 6%, należy pomnożyć cenę artykułu przez 0,06. Jeśli więc cena artykułu $20, wartość podatku "Dodawanego do ceny" wyniesie 20×0,06= $1,20.

Obliczanie podatków Dodawanych do ceny

 

Obliczanie podatków "Wliczonych w cenę"

W przypadku podatku "Wliczonego w cenę" cena artykułu składa się z wartości ceny przed opodatkowaniem powiększonej o wartość podatku.
Cena = Cena przed opodatkowaniem + Podatek
A podatek zostanie zastosowany do ceny przed opodatkowaniem.
Aby obliczyć cenę artykułu przed opodatkowaniem, podziel cenę przez 1 + stawka podatku w postaci ułamka dziesiętnego. Aby dowiedzieć się wartość podatku, który jest zawarty w cenie artykułu, musisz odjąć cenę przed opodatkowaniem od ceny artykułu.
Na przykład, jeśli stawka podatku wynosi 6%, należy podzielić cenę artykułu przez 1,06. Więc jeśli cena artykułu 20$ z podatkiem "wliczonym w cenę", wtedy wartość ceny przed opodatkowaniem wynosi 20/1,06 = 18,87$ (w zaokrągleniu), a wartość podatku "wliczonego w cenę" wynosi 20-18,87=1,13$.

Obliczanie podatków Wliczonych w cenę

 

Stosowanie kilka podatków jednocześnie

Jak obliczyć wartość podatku w przypadku zastosowania do danego artykułu wielu podatków "Dodawanych do ceny"
Wartość wielu podatków "dodawanych do ceny" danego artykułu oblicza się w taki sam sposób, jak w przypadku stosowania tylko jednego takiego podatku (patrz wyżej).

Na przykład, jeśli sprzedajesz artykuł za $12.00 z podatkiem dodawanym A=20% i podatkiem dodawanym B=5%, wartości podatku będą wynosić odpowiednio $2.40 i $0.60:
TA = 12×0.20=2.4 ; TB = 12×0.05=0.6

Jak obliczyć wartość podatku w przypadku zastosowania do danego artykułu wielu podatków Dodawanych do ceny

Jak obliczyć wartość podatku w przypadku zastosowania do danego artykułu wielu podatków "Wliczonych w cenę"
Wartość podatku "wliczonego w cenę" artykułu oblicza się jako mnożenie ceny artykułu i stawki podatku, podzieloną przez sumę stawek wszystkich wliczonych podatków plus jeden:

$$TI = {p × TIPV \over (1+\sum\nolimits_{i} TIPV_{i})} $$

gdzie
TI = wartość podatku "wliczonego w cenę"the value of the ‘included in the price’ tax
p =  cena artykułuthe price of the item
TIPV = uwzględniona stawka podatku w formie dziesiętnejthe included tax rate in decimal form
i = liczba stawek podatku wliczonych w cenęthe number of tax rates included in the price

Na przykład, jeśli sprzedajesz artykuł za $12.00 z podatkiem wliczonym A=20% i podatkiem wliczonym B=5%, wartość TI będzie wynosić odpowiednio 1,92 $ i 0,48 $:

$$TI_{A} = {12 × 0.2 \over (1+0.2+0.05)}=1.92 $$

$$TI_{B} = {12 × 0.05 \over (1+0.2+0.05)}=0.48 $$

 the tax value if multiple ‘included in the price’ taxes were applied to an item

 

Jak obliczyć wartość podatku "dodawanego do ceny", jeżeli cena zawiera podatki
Wartość podatku „dodawanego do ceny” artykułu jest obliczana jako mnożenie stawki podatku dodanego i ceny artykułu pomniejszoną o kwotę sumy wliczonych podatków:

$$TA = {TAPV × (p -\sum\nolimits_{i} TI_{i})} $$

gdzie
TA = wartość podatku „dodawanego do ceny”
p = cena artykułuthe price of the item
TAPV = stawka podatku dodanego w formie dziesiętnej (1%=0,01)
TI = wartość podatku "wliczonego w cenę"
i = liczba stawek podatku wliczonych w cenę

Na przykład, jeśli sprzedajesz przedmiot za $12.00 z podatkiem wliczonym A=20% i podatkiem wliczonym B=5%, a także z podatkiem dodawanym C=10%, wartość podatku TA wyniesie $0.96:

$$TA = {0.1 × (12 -(1.92+0.48)) = 0.96} $$

Jak obliczyć wartość podatku dodawanego do ceny, jeżeli cena zawiera podatki


 

Zobacz też:

Jak skonfigurować podatki