วิธีจัดการการตั้งค่าบัญชีใน Back Office

หัวข้อ

ผู้ใช้ Loyverse ทุกคน (ทั้งเจ้าของและพนักงาน) ที่มีสิทธิ์เข้าถึง Back Office จะมีหน้าสำหรับเข้า Back Office เพื่อตั้งค่าต่างๆได้

หากต้องการตั้งค่าบัญชีให้คลิกที่ปุ่ม ‘บัญชี’ ในเมนูหลัก(คลิกที่ชื่ออีเมล)ของ Back Office

‘บัญชี’ ในเมนูหลักของ Back Office

สามารถดูรายละเอียดต่างๆของบัญชี เปลี่ยนอีเมล เปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยนเขตเวลาและเปลี่ยนภาษาของ Back Office เปลี่ยนชื่อธุรกิจ และลบตัวเลือกบัญชีให้เหลือแต่เจ้าของบัญชีเท่านั้นได้

Can see various details of the account

การตั้งค่าเขตเวลานั้นจะส่งผลต่อเวลาในการส่งการแจ้งเตือนสต็อคต่ำ เขตเวลาสำหรับเจ้าของและพนักงานแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป

ผู้ใช้แต่ละคนสามารถตั้งค่าภาษา Back office ของตัวเองได้ ซึ่งจะไม่มีผลกกับผู้ใช้อื่นๆ ในบัญชีเดียวกัน

การเปลี่ยนอีเมล เปลี่ยนรหัสผ่านและการลบบัญชีนั้น จำเป็นต้องมีการยืนยันรหัสผ่านเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย

หมายเหตุ : การลบบัญชีจะเป็นการยกเลิกการสมัครฟังก์ชันที่เสียเงินและจดหมายข่าวทางอีเมลทันที

 

ดูสิ่งนี้ด้วย: 

การตั้งค่าร้านค้าของคุณใน Loyverse Back Office