วิธีสแกนบาร์โค้ดที่มีค่าน้ำหนักประกอบอยู่ด้วย

หัวข้อ

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถสแกนบาร์โค้ดที่มี SKU ของสินค้าและน้ำหนักได้ เมื่อสแกนบาร์โค้ดดังกล่าวแล้ว รายการจะถูกเพิ่มลงในใบเสร็จโดยอัตโนมัติพร้อมกับน้ำหนัก(ปริมาณ) ที่ระบุ ระบบอนุญาตให้ใช้ชนิดของบาร์โค้ดดังต่อไปนี้: EAN 13 และ UPC-A

ในการใช้คุณสมบัตินี้ให้เข้าสู่ระบบ Back Office คลิกที่ไอคอนการตั้งค่าบนแถบเมนูด้านซ้ายเพื่อไปที่การตั้งค่าระบบ

ในส่วน "คุณลักษณะ" ให้เปิดพารามิเตอร์สำหรับ "บาร์โค้ดที่มีน้ำหนัก" คลิกปุ่ม "บันทึก"

พารามิเตอร์สำหรับ 'บาร์โค้ดที่มีน้ำหนักในตัว'

ที่ POS ของคุณ คุณสามารถขายสินค้าโดยการสแกนบาร์โค้ดที่มีน้ำหนักไว้ โดยใช้กล้องของอุปกรณ์ของคุณหรือเครื่องสแกนบาร์โค้ด


บาร์โค้ดที่มีรูปแบบน้ำหนักในตัวควรเป็นไปตามรูปแบบ:
YYCCCCCWWWWWX

YY- นำหน้า ซึ่งระบบกำหนดว่าเป็นบาร์โค้ดแบบฝังน้ำหนัก ต้องเป็น "20" หรือ "02" สำหรับ EAN 13 และ "2" สำหรับ UPC-A
CCCCC- SKU ของสินค้า (หมายเหตุ ต้องตั้งเป็นตัวเลขห้าหลักเช่น "10010" หรือ "00010")
WWWWW- น้ำหนัก (ปริมาณ) ของสินค้าเป็นกรัม ตัวอย่างเช่น "01750" = 1.750kg
X- บาร์โค้ด

ตัวอย่างบาร์โค้ดที่มีน้ำหนักฝัง

บาร์โค้ด EAN 13

บาร์โค้ด UPC-A

หมายเหตุ: สินค้าต้องเลือกตัวเลือก 'ขายตามน้ำหนัก' ด้วย

มิฉะนั้นจะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อสแกนบาร์โค้ดด้วยน้ำหนักที่ฝังไว้

ตัวเลือก 'ขายตามน้ำหนัก'

 

ดูเพิ่มเติม:

วิธีการขายสินค้าที่ใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด

วิธีการขายสินค้า โดยน้ำหนัก