วิธีการขายสินค้า โดยน้ำหนัก

ว่าสินค้าถูกขาย โดยชิ้น (ขวด pack ฯลฯ) หรือน้ำหนัก (ปอนด์ กิโลกรัม ฯลฯ) จะถูกกำหนด โดยตัวเลือก 'ขาย' ในคำอธิบายสินค้า คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกนี้ทั้ง ในสำนักงานหลังและแอ Loyverse POS (Android หรือ iOS)

เข้าสู่ระบบสำนักงานหลัง ไปที่รายการสินค้า และคลิกที่รายการคุณต้องการที่จะขายตามน้ำหนัก

เปลี่ยนจาก Back Office

ในแอ Loyverse POS ไปจากรายการ แล้วแตะรายการนั้นเพื่อดูหน้าจอ 'แก้ไขรายการ'

เปลี่ยนจาก POS

ในทั้งสองกรณี ตั้งค่าการขาย โดยเลือกให้น้ำหนัก ใส่ราคาสินค้าต่อหน่วยของน้ำหนัก เช่นกิโลกรัม ปอนด์เป็นต้น บันทึกการแก้ไขของคุณ

เมื่อคุณขายสินค้าดังกล่าว ตัวเลขจะปรากฏบนหน้าจอ ป้อนน้ำหนักจริงของสินค้า และแตะ 'ตกลง'

ใส่น้ำหนักจริง

สินค้าจะถูกเพิ่มกับบัตรโดยสารราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับหน่วยน้ำหนักคูณ ด้วยน้ำหนักจริง

ราคาต่อหน่วยน้ำหนักคูณ

 

ดูเพิ่มเติม

การขาย

วิธีการขายเป็นปริมาตร

วิธีสแกนบาร์โค้ดที่มีค่าน้ำหนักประกอบอยู่ด้วย