วิธีการขายเป็นปริมาตร

มีสองวิธีในการขายเป็นปริมาตรกับ Loyverse POS

1. การขายโดยเลือกน้ำหนัก

เปิดรายการของเหลวสำหรับการแก้ไขที่ระบบหลังร้านหรือ Loyverse POS (Android หรือ iOS) กำหนดตัวเลือก 'ขาย' เป็น 'น้ำหนัก' <วิธีการขายสินค้า โดยน้ำหนัก>

กำหนดราคาสินค้าต่อหนึงปริมาตรวัดของเหลว ตย.ต่อหนึ่งลิตร (คุณอาจบ่งชี้ปริมาตรวัดในชื่อสินค้า เช่น 'Bier, L') บันทึกการแก้ไขของคุณ

ตย.ต่อหนึ่งลิตร

เมื่อคุณขายสินค้าดังกล่าว แป้นตัวเลขจะปรากฏบนหน้าจอให้ป้อนน้ำหนักจริงของสินค้า และแตะ 'ตกลง'

ตัวอย่างเช่น คุณขาย 500 มล.สินค้าของเหลว และของวัดปริมาตรเป็นลิตร จากนั้น คุณสามารถแตะ 0.5 ในช่องจำนวน

คุณสามารถแตะ 0.5 ในช่องจำนวน

แล้ว คุณจะสามารถเพิ่มรายการออเดอร์ราคาที่แสดงเป็นราคาต่อลิตร คูณด้วยจำนวนขายจริง ยอดขายจะตัดสต็อกสินค้าของเหลวนี้

 

2. ขายสินค้าคอมโพสิต

ถ้าคุณขายเป็นชุดเฉพาะตามปริมาณผสมของเหลว (ตัวอย่างเช่นเครื่องดื่มเป็นช็อตหรือไพน์) คุณสามารถใช้รายการคอมโพสิต

ก่อนอื่น สร้างส่วนควบของรายการคอมโพสิตใน 'รายการสินค้า' ของเหลว และปริมาณสต็อค ถ้าเป็นส่วนควบที่คุณไม่ต้องการขายส่วนควบนี้ในหน้าเมนู ให้ยกเลิกกากล่องเครื่องหมาย 'สินค้ามีขาย' ออก ดังนั้นมันจะมองไม่เห็นในเมนูรายการสินค้าในระหว่างการขาย

ในเมนูรายการสินค้าในระหว่างการขาย

จากนั้น สร้างชุดปริมาณของเหลวจากรายการคอมโพเนนต์นี้ แต่ละรายการส่วนประกอบควรเติมปริมาณของเหลวในช่องปริมาณ

ตัวอย่างเช่น คุณขาย Bier โดยแก้วปริมาตร 500 ml. Сreate สิตสินค้า ' Bier 0.5' เลือกคอมโพเนนต์ Bier กำหนดปริมาณเหมาะสม ในกรณีนี้ มันเป็น 0.5 ลิตร

ในกรณีนี้ มันเป็น 0.5 ลิตร

แล้ว พร้อมขายทุกชุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของปริมาณสินค้า สต็อกของส่วนประกอบของสินค้าของเหลวจะลดตามยอดขาย

 

ดูสิ่งนี้ด้วย:

วิธีการสร้างสินค้าคอมโพสิต

การขาย

วิธีการขายสินค้า โดยน้ำหนัก