Πως να πουλήσετε ποτά

Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις για την πώληση ποτών με την εφαρμογή Loyverse POS.

1. Με την επιλογή πώλησης κατά βάρος

Ανοίξτε το ποτό σας προς επεξεργασία στο  Back Office or Loyverse POS app (Play Market ή App Store). Αναθέστε την επιλογή 'πωλήθηκε από' στο 'Βάρος'. (Πως να πουλήσετε προϊόντα σύμφωνα με το βάρος τους).

Εισαγάγετε την τιμή ενός ποτού ανά υγρόμετρο, για παράδειγμα ανά λίτρο (μπορείτε να υποδείξετε ένα μέτρο στο όνομα του ποτού, για παράδειγμα, "Μπύρα, L"). Αποθηκεύστε τις επεξεργασίες σας.

επεξεργασία υγρού στοιχείου

Τώρα, κατά τη διάρκεια μιας πώλησης του ποτού αυτού, ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο θα εμφανιστεί στην οθόνη. Εισαγάγετε την αναλογία του λίτρου για το ποτό και πατήστε 'OK'.

Για παράδειγμα, πουλάτε 500 ml του ποτού και το μέτρο σας είναι ένα λίτρο. Στη συνέχεια πατάτε 0,5 στο πεδίο Ποσότητα.

πεδίο Ποσότητα

Στη συνέχεια, το ποτό θα προστεθεί στην παραγγελία με την τιμή που εμφανίζεται ως η τιμή για ένα λίτρο πολλαπλασιασμένη με το πραγματικό ποσοστό πώλησης. Το πωληθέν ποσό θα μειώσει το απόθεμα για αυτό το ποτό.

Οθόνη πωλήσεων με υγρό στοιχείο

2. Πώληση σαν σύνθετο αντικείμενο

Εάν πραγματοποιείτε πωλήσεις με ένα συγκεκριμένο σύνολο υγρών όγκων (για παράδειγμα ποτά σε shots ή pints), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνθετα αντικείμενα.

Αρχικά, δημιουργήστε τα στοιχεία του ποτού στη λίστα προϊόντων και ορίστε το μέγεθος του αποθέματος. Αν δεν θέλετε να πουλήσετε αυτό το προϊόν με άλλα προκαθορισμένα σύνολα, καταργήστε την επιλογή "Το προϊόν είναι διαθέσιμο προς πώληση", ώστε να μην εμφανίζεται στη λίστα των προϊόντων κατά τη διάρκεια των πωλήσεων.

δημιουργήστε τα στοιχεία του ποτού στη λίστα προϊόντων

Στη συνέχεια, δημιουργήστε το σύνολο υγρών όγκων που περιλαμβάνονται σε αυτό το ποτό. Κάθε σύνθετο ποτό θα πρέπει να συμπληρώνει το πεδίο ποσότητας με τους όγκους υγρών.

Για παράδειγμα, πουλάτε Μπύρα σε ποτήρια 500 ml. Δημιουργήστε ένα σύνθετο στοιχείο 'Μπύρα 0.5'. Επιλέξτε το στοιχείο Μπύρα και ορίστε την κατάλληλη ποσότητα. Σε αυτή την περίπτωση είναι 0,5 λίτρο.

Δημιουργήστε ένα σύνθετο στοιχείο

Στη συνέχεια, με κάθε πώληση των προκαθορισμένων συνόλων του όγκου του προϊόντος, το απόθεμα των συστατικών του ποτού θα μειωθεί κατά το πωληθέν ποσό.

 

Δείτε επίσης:

Πώς να δημιουργήσετε ένα σύνθετο Προϊόν

Πώς να κάνετε πωλήσεις

Πως να πουλήσετε προϊόντα σύμφωνα με το βάρος τους