วิธีการตั้งค่าภาษีในแอป

หัวข้อ

คุณสามารถตั้งค่าและกำหนดค่าภาษีได้ใน ระบบหลังร้าน

หากต้องการสร้างภาษี ให้ไปที่ส่วน "ภาษี" จากเมนู "การตั้งค่า"

หากต้องการสร้างภาษี ให้ไปที่ส่วน ภาษี จากเมนู การตั้งค่า

สร้างภาษีโดยแตะที่ปุ่ม '+'

สร้างภาษีโดยแตะที่ปุ่ม

ตั้งชื่อภาษี ป้อนอัตราภาษี และระบุว่าภาษีควร 'รวมในราคา' หรือ 'บวกเพิ่มไปยังราคา' หรือไม่ จากนั้นแตะ 'นำไปใช้กับรายการสินค้า'

ตั้งชื่อภาษี ป้อนอัตราภาษี และระบุว่าภาษีควร 'รวมในราคา' หรือ 'บวกเพิ่มไปยังราคา' หรือไม่ จากนั้นแตะ 'นำไปใช้กับรายการสินค้า

เลือกรายการสินค้าที่จะใช้ภาษีนี้

เลือกรายการสินค้าที่จะใช้ภาษีนี้

คุณสามารถ 'เลือกรายการสินค้าทั้งหมด' ผ่านเมนูจุดสามจุด

คุณสามารถ 'เลือกรายการสินค้าทั้งหมด' ผ่านเมนูจุดสามจุด

บันทึกการตั้งค่าของคุณ

บันทึกการตั้งค่าของคุณ

จากนั้นบันทึกภาษีของคุณ

จากนั้นบันทึกภาษีของคุณ

จากนี้ไปในการซื้อแต่ละครั้งภาษีจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติ


หมายเหตุ: หากคุณมีร้านค้าหลายแห่ง ภาษีที่สร้างไว้ จะพร้อมใช้งานในร้านค้าปัจจุบันเท่านั้น คุณสามารถเปิด-ปิด ภาษีนี้ได้ในระบบหลังร้านหากคุณลบภาษีในหน้าแอป ภาษีนั้นจะถูกลบออกจากระบบหลังร้านด้วย

 

ดูเพิ่มเติม

วิธีการกำหนดค่าภาษี