Làm thế nào để chuyển đổi tài khoản người dùng cho các nhân viên khác nhau

Chủ đề

Nếu bạn muốn chuyển đổi tài khoản người dùng cho các nhân viên khác trong một app. Loyverse POS (Play Market hoặc là App Store) đã mở mà không cần thoát khỏi, bạn cần vào Menu.

viên khác trong một app

 

Sau đó, nhấp vào biểu tượng khóa.

nhấp vào biểu

 

Một khi các pad mã pin được mở ra, các nhân viên khác đã đăng ký có thể nhập mã pin của mình để đăng nhập.

các nhân viên khác

 

Tài khoản hoạt động ứng dụng đã chuyển sang người dùng khác và bạn có thể thấy ông hoặc bà tên trên menu tiêu đề.

new employee name

 

Xem thêm:

Làm thế nào để thêm một nhân viên trong Loyverse POS