Πως να πουλήσετε προϊόντα με τη χρήση σαρωτών barcode

Οι σαρωτές γραμμωτού κώδικα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το Loyverse POS για να προσθέσουν γρήγορα στοιχεία σε μία απόδειξη. Πριν πραγματοποιήσετε πωλήσεις, βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής έχει αντιστοιχιστεί με το Loyverse POS και τα προϊόντα έχουν γραμμωτούς κώδικες.

Εκκινήστε την εφαρμογή Loyverse POS (Android, iOS) και μεταβείτε στην οθόνη Πωλήσεις, όπως και όταν πραγματοποιείτε πωλήσεις χωρίς σαρωτή. 

Μενού 'Πωλήσεις'

Όταν σαρώνετε τον γραμμωτό κώδικα των προϊόντων, αυτό θα εμφανιστεί στην απόδειξη σας.

λίστα εισιτηρίων

Εάν σαρώσετε το ίδιο barcode δεύτερη φορά στην ίδια παραγγελία, θα αυξήσει τον αριθμό του προϊόντος κατά ένα.

ο αριθμός των αντικειμένων αυξάνεται

 

Δείτε επίσης:

Πώς να κάνετε πωλήσεις

Πώς μπορείτε να προσθέσετε τους γραμμωτούς κώδικες σε αντικείμενα

Ρύθμιση σαρωτή Socket 7Qi / 7Ci (Bluetooth)