Πώς να διαχωρίσετε μια ανοιχτή παραγγελία με την εφαρμογή της Loyverse POS

Η διάσπαση μιας παραγγελίας επιτρέπει στον ταμεία να χωρίσει τα προϊόντα σε πολλαπλές νέες παραγγελίες. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Ανοιχτές παραγγελίες είναι ενεργοποιημένη στο Back Office.

Μόλις έχετε μία ανοιχτή παραγγελία κατά την πώληση μέσω της εφαρμογής για κινητά, κάντε κλικ στο κουμπί 'Διάσπαση παραγγελίας' από τις τρεις κουκκίδες (⋮).

τρεις κουκκίδες μενού

κουμπί 'Διαίρεση εισιτηρίου'

Στο ανοιχτό παράθυρο, μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα και να εισάγετε σχόλια στην παραγγελία.

επεξεργαστείτε το όνομα, σχόλια στην παραγγελία

Τώρα ήρθατε στην οθόνη "Διάσπαση Παραγγελίας" με την αρχική παραγγελία, στην αριστερή πλευρά και την νέα παραγγελία στα δεξιά. Πατήστε για να επιλέξετε τα προϊόντα που θέλετε να μετακινήσετε και κάντε κλικ στο κουμπί 'Μετακίνηση εδώ' στη νέα παραγγελία.

Παραγγελία διαχωρισμού οθόνης


Πατήστε το ‘⊕’ για να προσθέσετε μια νέα πρόσθετη παραγγελία, αν χρειαστεί. Οι νέες διασπασμένες παραγγελίες διανέμονται αριθμητικά (1, 2, 3 κ. λπ.). Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και 20 νέες παραγγελίες. Προσθέστε προϊόντα σε κάθε νέα παραγγελία Πατήστε το κουμπί 'Αποθήκευση' για να αποθηκεύσετε τις παραγγελίες σας. Οι παραγγελίες χωρίς προϊόντα δεν θα αποθηκευτούν.

κουμπί ‘⊕’ για να προσθέσετε μια νέα πρόσθετη παραγγελία

Τώρα μπορείτε να εργαστείτε με την διασπασμένη παραγγελία σας ως συνήθως. Μπορείτε να βρείτε νέες  ανοιχτές παραγγελίες κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ανοιχτές παραγγελίες" στην οθόνη πώλησεων.

 κουμπί Ανοιχτές παραγγελίες

 

Σημείωση: Όλες οι τροποποιήσεις, τα σχόλια, οι εκπτώσεις και οι φόροι που εφαρμόζονται σε ξεχωριστά προϊόντα, θα μεταφερθούν σε άλλη παραγγελία μαζί με τα προϊόντα τους.

Οι εκπτώσεις "επί τοις εκατό" που ισχύουν για ολόκληρη την αρχική παραγγελία, θα ισχύουν για όλες τις νέες παραγγελίες. Οι εκπτώσεις "Ποσού" που ισχύουν για ολόκληρη την αρχική παραγγελία, μπορείτε να τις μεταφέρετε σε οποιαδήποτε παραγγελία με τον ίδιο τρόπο που μετακινείτε τα προϊόντα.

Εάν έχετε συνδεδεμένο εκτυπωτή, στην οθόνη ' Διάσπαση Παραγγελίας' μπορείτε να εκτυπώσετε ένα λογαριασμό για κάθε παραγγελία ή λογαριασμούς για όλες τις παραγγελίες.

εκτυπώσετε λογαριασμό μενού

 

Δείτε επίσης:

Πώς να συγχωνεύσετε τις ανοιχτές παραγγελίες με το Loyverse POS