Πώς να συγχωνεύσετε τις ανοιχτές παραγγελίες με το Loyverse POS

Η συγχώνευση των παραγγελιών επιτρέπει στον ταμεία να συνδυάσει προϊόντα σε μία παραγγελία. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή ανοικτής παραγγελίας είναι ενεργοποιημένη στο Back Office.

1. Συγχώνευση παραγγελιών στη λίστα ανοιχτών παραγγελιών.

Πηγαίνετε στη λίστα ανοιχτών παραγγελιών: από την οθόνη πώλησης, κάνοντας κλικ στο «ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ».

κουμπί ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ


Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου των αποδείξεων που θέλετε να συγχωνεύσετε και επιλέξτε «ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΗ», στην πάνω δεξιά γωνία.

κουμπί ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΗ

 

Επιλέξτε ένα όνομα για την συγχωνευμένη παραγγελία και πατήστε κουμπί "ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΗ" για αποθήκευση.

Συγχώνευση ονόματος δελτίου

2. Συγχώνευση παραγγελιών στην οθόνη πώλησης

Μπορείτε να συγχωνεύσετε πρόσφατες ανοιχτές παραγγελίες με ήδη υπάρχοντες, απευθείας από την οθόνη πώλησης.
Κάντε κλικ στο κουμπί "Συγχώνευση παραγγελίας" από τις τρεις τελείες.

τρεις τελείες mενού

 

Στο ανοιχτό παράθυρο, μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα και να εισάγετε σχόλια στην παραγγελία. Κάντε κλικ στο κουμπί "ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ" για να μεταβείτε στο επόμενο βήμα.

παράθυρο επεξεργαστείτε στοιχεία και να εισαγάγετε σχόλια

 

Επιλέξτε την παραγγελία με την οποία θέλετε να συγχωνεύσετε την παραγγελία σας και πατήστε 'ΣΥΝΈΧΕΙΑ' στην επάνω δεξιά γωνία.

Επιλέξτε την παραγγελία με την οποία θέλετε να συγχωνεύσετε την παραγγελία

 

Επιλέξτε ένα όνομα για την συγχωνευμένη παραγγελία και πατήστε "ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΗ" για αποθήκευση.

Επιλέξτε ένα όνομα για την συγχωνευμένη παραγγελία

Τώρα μπορείτε να βρείτε τη νέα σας παραγγελία στην ανοικτή λίστα παραγγελιών.


Σημείωση: Όλες οι τροποποιήσεις, τα σχόλια, οι εκπτώσεις και οι φόροι που εφαρμόζονται σε ξεχωριστά προϊόντα, θα μεταφερθούν στη συγχωνευμένη παραγγελία μαζί με τα προϊόντα τους.

Οι εκπτώσεις "Επί τις Εκατό" και "Ποσού" που ισχύουν για ολόκληρες παραγγελίες θα εφαρμοστούν στην συγχωνευμένη παραγγελία. 

Εάν έχετε ενεργοποιήσει την προκαθορισμένη επιλογή παραγγελιών, αντί για "συγχώνευση παραγγελιών", θα εμφανίζεται "Μετακίνηση παραγγελίας". Με τον ίδιο τρόπο με τη συγχώνευση, μπορείτε να μετακινήσετε την παραγγελία σας σε άλλη.

Μετακίνηση παραγγελίας Εικονίδιο

 

κουμπί Μετακίνηση παραγγελίας

 

Δείτε επίσης:

Πώς να διαχωρίσετε μια ανοιχτή παραγγελία με την εφαρμογή της Loyverse POS

Πώς να χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένες ανοιχτές παραγγελίες