Πώς να εργαστείτε με το Ιστορικό βάρδιας στο POS

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ιστορικό βάρδιας αγγίζοντας το πλήκτρο "Βάρδια" στο κύριο μενού.

πλήκτρο 'Βάρδια'

Θα δείτε την αναφορά της τρέχουσας βάρδιας. Αγγίξτε το εικονίδιο 'ιστορικό' για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ιστορικό βάρδιας.

Αγγίξτε το εικονίδιο 'ιστορικό'

Οι βάρδιες από το τρέχον POS θα εμφανιστούν στη λίστα. Οι μη συγχρονισμένες βάρδιες (τα μη συγχρονισμένα συμβάντα, όπως τα ανοίγματα, το κλείσιμο, οι εισπράξεις, οι πληρωμές) θα λένε "Μη συγχρονισμένo".

Οι μη συγχρονισμένες βάρδιες

Πατήστε στη βάρδια στη λίστα για να δείτε τις λεπτομέρειες της. Μπορείτε να εκτυπώσετε αυτήν την αναφορά στον εκτυπωτή αποδείξεων πατώντας το εικονίδιο "Εκτύπωση".

εικονίδιο 'Εκτύπωση'

Σημείωση: Η προβολή του ιστορικού βάρδιας είναι διαθέσιμη σε όλους τους υπαλλήλους που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην αναφορά "Προβολή φύλλου βάρδιας".

Δείτε επίσης:

Μετατόπιση αναφοράς με σύνοψη πωλήσεων στο POS