วิธีการดูประวัติกะใน POS

คุณสามารถดูประวัติกะได้โดยเลือกเมนู 'กะ' จากเมนูหลัก

กะ

คุณจะเห็นข้อมูลรายงานของกะปัจจุบัน แตะที่ไอคอน 'ประวัติ' เพื่อดูประวัติกะ

ประวัติ

ข้อมูลกะจาก POS ในปัจจุบันจะแสดงในรายการ ส่วนข้อมูลกะที่ยังไม่ถูกซิงโครไนซ์ (เหตุการณ์ที่ไม่ซิงโครไนซ์ เช่น การเปิด, การปิด, การจ่ายเงิน, การจ่ายเงิน) จะระบุว่า 'ไม่ตรงกัน'

ข้อมูลกะจาก POS

แตะที่กะในรายการเพื่อดูรายละเอียด คุณสามารถพิมพ์รายงานนี้บนเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณโดยแตะที่ไอคอน 'พิมพ์'

พิมพ์

หมายเหตุ: พนักงานที่มีสิทธิ์การเข้าถึง 'ดูรายงานกะ' จะสามารถดูประวัติกะได้