รายงานกะพร้อมสรุปยอดขายจากเครื่อง POS

คุณจะสามารถดูรายงานกะได้เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก 'กะ' ในการตั้งค่าทั่วไปในระบบหลังร้าน

คุณสามารถพิมพ์ใบสรุปกะได้หากทำการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง ในการตั้งค่าแอปจากเครื่อง POS พร้อมเปิดตัวเลือกในการพิมพ์ใบเสร็จและใบเรียกเก็บเงิน

คุณสามารถเข้าถึงรายงานกะปัจจุบันได้โดยแตะปุ่ม 'กะ' ในเมนูหลัก

กะ

รายงานสรุปของกะปัจจุบันประกอบด้วยข้อมูลของจำนวนเงินในลิ้นชักเก็บเงินและสรุปยอดขายปัจจุบัน (X-report) คุณสามารถพิมพ์รายงานนี้บนเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณโดยแตะที่ไอคอน 'พิมพ์'

พิมพ์

รายงานการปิดกะประกอบด้วยข้อมูลของจำนวนเงินในลิ้นชักเก็บเงินและสรุปยอดขายเมื่อปิดกะ ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินสดจริงและความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่คาดไว้ (รายงาน Z)

หากต้องการรับรายงานการปิดกะ ให้แตะปุ่ม 'ปิดกะ'

ปิดกะ

หากผู้ใช้งานมีสิทธิ์ เขาจะสามารถเห็น 'จำนวนเงินที่คาดไว้' ที่คำนวณจากการขาย การคืนเงิน และเงินสดที่จ่ายเข้า/ออกระหว่างกะ กรอก 'จำนวนเงินจริง' ที่นับได้จากลิ้นชักเก็บเงิน แล้วแตะปุ่ม 'ปิดกะ'

ปิดกะ

รายงานการปิดกะจะพิมพ์ออกบนเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

รายงานกะปิด

 

ดูเพิ่มเติม

จัดการกะใน Loyverse POS