วิธีการส่งออกข้อมูลจากรายงานและเปิดใน LibreOffice Calc หรือ OpenOffice Calc

เลือกรายงานใน Back Office ในส่วนของ "รายงาน" ตัวอย่างเช่น ดู 'ยอดขาย แยกตาม หมวดหมู่'

ยอดขาย แยกตาม หมวดหมู่

หลังจากที่เลือกระยะเวลาที่ต้องการ กดปุ่ม 'ส่งออก'

กดปุ่ม 'ส่งออก'

และป้อนชื่อไฟล์ของคุณ Loyverse POS สามารถส่งออกข้อมูลในกระดาษคำนวณ CSV ตอนนี้ คุณมีแฟ้มบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถัดไป คุณจำเป็นต้องเปิดไฟล์ผ่าน LibreOffice Calc (หรือ OpenOffice Calc)

libre office

ใน LibreOffice Calc เลือก 'ไฟล์ - เปิด...' (CTRL + O) และเลือกไฟล์ CSV

คุณจะเห็นหน้าต่าง 'การนำเข้าข้อความ' คุณต้องตั้งค่าตัวเลือกที่ถูกต้องเพื่อเปิดแฟ้ม

text import window

ในแยกตัวเลือก เลือก "คั่นด้วย" และเลือกกล่องกาเครื่องหมาย "จุลภาค"

comma

ทันทีที่คุณตั้งค่าตัวเลือกที่ถูกต้อง คุณจะเห็นตาราง ด้วยวันที่ในหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

correct data

คลิกที่ปุ่ม 'ตกลง' เพื่อเปิดแฟ้ม

ดังนั้น คุณได้เปิดตารางกับรายงานการขายส่งออกตามประเภท

opened file