Jak eksportować dane z raportów i otwierać je w LibreOffice Calc lub OpenOffice Calc

Wybierz swój raport w Panelu Administracyjnym, w sekcji „Raporty”. Na przykład, wyświetl „Sprzedaż według kategorii”.

Raporty - Sprzedaż według kategorii


Po wybraniu potrzebnego okresu naciśnij przycisk „Eksportuj”.

przycisk „Eksportuj”


I wprowadź nazwę pliku. Loyverse POS może eksportować dane w arkusz kalkulacyjny CSV. Teraz masz zapisany plik na swoim komputerze.

Następnie należy otworzyć plik poprzez LibreOffice Calc (lub OpenOffice Calc).

libre office


W LibreOffice Calc wybierz opcję „Plik - Otwórz…” (CTRL + O) i wybierz plik CSV.

Pojawi się okno "Import tekstu". Aby otworzyć plik, należy skonfigurować właściwe opcje.

okno "Import tekstu"


Wybierz kodowanie „Unicode (UTF-8)” z listy rozwijanej „Zestaw znaków”.
W opcjach separatora wybierz „Rozdzielone” i zaznacz pole wyboru „Przecinek”

opciji importu


Jak tylko ustawisz właściwe opcje, w oknie podglądu zobaczysz tabelę z datą.

w oknie podglądu zobaczysz tabelę z datą


Kliknij przycisk "OK", aby otworzyć plik.

W rezultacie otworzyłeś tabelę z eksportowanym raportem sprzedaży według kategorii.

tabelę z eksportowanym raportem sprzedaży według kategorii
 

Zobacz też: Jak otworzyć plik CSV w Arkuszach Google