Làm thế nào để xuất dữ liệu từ báo cáo và mở trong LibreOffice Calc của OpenOffice Calc

Chủ đề

Chọn báo cáo của bạn ở 'Quản trị', trong phần 'Báo cáo'. Ví dụ, xem 'Bán hàng theo thể loại'.

Chọn báo cáo của bạn ở 'Quản trị', trong phần 'Báo cáo'. Ví dụ, xem 'Bán hàng theo thể loại'.

 

Sau khi lựa chọn khoảng thời gian cần thiết, nhấn nút 'Xuất khẩu'.

Sau khi lựa chọn khoảng thời gian cần thiết, nhấn nút 'Xuất khẩu'.

 

Và nhập tên tập tin của bạn. Loyverse POS có thể xuất dữ liệu trong bảng tính CSV. Bây giờ bạn có các tập tin đã lưu trong máy tính của bạn.

Tiếp theo, bạn phải mở tập tin của bạn thông qua LibreOffice Calc (hoặc OpenOffice Calc).

libre office

 

LibreOffice Calc, chọn 'Tập tin - mở...' (CTRL + O) và chọn tệp CSV của bạn.

Bạn sẽ thấy một cửa sổ 'Văn bản nhập khẩu'. Bạn phải thiết lập các tùy chọn chính xác để mở tập tin.

text import window

 

Chọn 'Unicode (UTF-8)' mã hóa trong 'Ký tự' thả xuống danh sách.

Phân cách lựa chọn, chọn "Ngăn cách bởi" và chọn hộp kiểm "Dấu phẩy"

Correct options for opening CSV file

 

Ngay sau khi bạn thiết lập các tùy chọn chính xác, bạn sẽ thấy bảng với ngày của bạn trong cửa sổ xem trước.

correct data

 

Nhấp vào 'OK' nút để mở tập tin.

Kết quả là bạn đã mở các bảng với các báo cáo bán hàng xuất khẩu theo thể loại.

opened file