วิธีเพิ่มจำนวนเงินทิปในการชำระเงินผ่านเครื่องอ่านบัตร

ระบบประมวลผลของบัตรบางระบบที่รวมเข้ากับ Loyverse POS นั้น สามารถตั้งค่าเงินทิปที่ลูกค้าสามารถเพิ่มในการชำระเงินได้
ในปัจจุบัน ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้กับเครื่องอ่านการ์ดของ SumUp สำหรับอุปกรณ์ iOS เท่านั้น

การตั้งค่าเงินทิป โดยเข้าไปในระบบหลังร้าน

คุณสามารถกำหนดค่าทิปที่จะแสดงบน POS เมื่อคุณเลือกวิธีการชำระเงินนี้

ในการตั้งค่าสำหรับส่วนนี้ ไปที่เมนูการตั้งค่าในระบบหลังร้าน คลิก 'ประเภทการชำระเงิน' จากนั้นคลิกประเภทการชำระเงินด้วยบัตรที่ต้องการ

คลิกที่ประเภทการชำระเงิน

เปิดตัวเลือก 'ทิป' ป้อนค่าเปอร์เซ็นต์ของทิปที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
คุณยังสามารถเปิดใช้งานตัวเลือก 'อนุญาตให้ป้อนจำนวนทิปแบบกำหนดเอง' ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกจำนวนทิปนอกเหนือจากค่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เปิดตัวเลือก 'ทิป' ป้อนค่าเปอร์เซ็นต์ของทิปที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณเมื่อเสร็จสิ้น

การเลือกทิประหว่างการชำระเงิน

ที่เครื่องขาย หลังจากเลือกประเภทการชำระเงินด้วยบัตรแล้ว คุณจะเห็นหน้าเลือกจำนวนทิป แคชเชียร์สามารถเลือกจำนวนทิปที่ลูกค้าต้องการได้โดยเลือกหนึ่งในจำนวนทิปที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์ (มูลค่าจริงจะแสดงต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์)

select the tip amount

หากเลือก 'จำนวนทิปที่กำหนดเอง' แคชเชียร์สามารถป้อนค่าทิปได้ แตะปุ่ม 'ชำระเงิน' เพื่อชำระเงินต่อผ่านเครื่องอ่านบัตร

cashier can enter the tip value

หลังจากเสร็จสิ้นการทำธุรกรรม ในหน้าจอสุดท้าย คุณจะเห็นจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระพร้อมยอดรวมของใบเสร็จและมูลค่าทิปในวงเล็บ แตะปุ่ม 'เริ่มขายใหม่' เพื่อสิ้นสุดการขาย

 total and the tip value

จำนวนทิปในหน้าจอแสดงผลของลูกค้า

หากคุณเชื่อมต่อจอแสดงผลของลูกค้า (CDS) กับเครื่องขายของคุณ ลูกค้าจะสามารถเลือกจำนวนทิปจากค่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้แล้วหรือป้อนจำนวนเงินที่กำหนดเองบนหน้าจอ Tips are currently shown only on CDS app on iOS devices. It will be available for Android devices soon.

tips from predefined percentage values

หากลูกค้าเลือกจำนวนเงินทิปที่กำหนดเอง เขา/เธอสามารถป้อนจำนวนเงินแล้วแตะปุ่ม 'ชำระเงิน' เพื่อชำระเงินต่อผ่านเครื่องอ่านบัตร

custom tip amount

หลังจากเสร็จสิ้นการทำธุรกรรม ข้อมูลใบเสร็จพร้อมจำนวนเงินทิปจะปรากฏขึ้น

receipt information with tips

รายงานจำนวนเงินทิป

คุณสามารถดูยอดจำนวนเงินทิปทั้งหมดต่อพนักงานหนึ่งคนได้ในรายงานการขายตามรายงานพนักงาน

Sales by Employee Report

นอกจากนี้ จำนวนเงินทิปจะแสดงในไฟล์ที่ส่งออกของประเภทใบเสร็จและการชำระเงินและในรายงานกะบนเครื่องขายด้วย

 

ดูเพิ่มเติม

วิธีการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต Loyverse POS และ SumUp