วิธีเพิ่มจำนวนเงินทิปในการชำระเงินผ่านเครื่องอ่านบัตร

ระบบประมวลผลของบัตรบางระบบที่รวมเข้ากับ Loyverse POS นั้น สามารถตั้งค่าเงินทิปที่ลูกค้าสามารถเพิ่มในการชำระเงินได้
ขณะนี้ ฟังก์ชันการทำงานนี้ใช้ได้กับเครื่องอ่านบัตร SumUp, PayPal Zettle, Yoco, และ KICC (และใช้ได้กับเครื่องอ่านบัตร Yoco และ KICC เท่านั้นสำหรับอุปกรณ์ iOS)
 

การตั้งค่าเงินทิป โดยเข้าไปในระบบหลังร้าน

คุณสามารถกำหนดค่าทิปที่จะแสดงบน POS เมื่อคุณเลือกวิธีการชำระเงินนี้

ในการตั้งค่าสำหรับส่วนนี้ ไปที่เมนูการตั้งค่าในระบบหลังร้าน คลิก 'ประเภทการชำระเงิน' จากนั้นคลิกประเภทการชำระเงินด้วยบัตรที่ต้องการ

คลิกที่ประเภทการชำระเงิน

เปิดตัวเลือก 'ทิป' ป้อนค่าเปอร์เซ็นต์ของทิปที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
คุณยังสามารถเปิดใช้งานตัวเลือก 'อนุญาตให้ป้อนจำนวนทิปแบบกำหนดเอง' ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกจำนวนทิปนอกเหนือจากค่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เปิดตัวเลือก 'ทิป' ป้อนค่าเปอร์เซ็นต์ของทิปที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณเมื่อเสร็จสิ้น

การเลือกทิประหว่างการชำระเงิน

ที่เครื่องขาย หลังจากเลือกประเภทการชำระเงินด้วยบัตรแล้ว คุณจะเห็นหน้าเลือกจำนวนทิป แคชเชียร์สามารถเลือกจำนวนทิปที่ลูกค้าต้องการได้โดยเลือกหนึ่งในจำนวนทิปที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์ (มูลค่าจริงจะแสดงต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์)

select the tip amount

หากเลือก 'จำนวนทิปที่กำหนดเอง' แคชเชียร์สามารถป้อนค่าทิปได้ แตะปุ่ม 'ชำระเงิน' เพื่อชำระเงินต่อผ่านเครื่องอ่านบัตร

cashier can enter the tip value

หลังจากเสร็จสิ้นการทำธุรกรรม ในหน้าจอสุดท้าย คุณจะเห็นจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระพร้อมยอดรวมของใบเสร็จและมูลค่าทิปในวงเล็บ แตะปุ่ม 'เริ่มขายใหม่' เพื่อสิ้นสุดการขาย

 total and the tip value

จำนวนทิปในหน้าจอแสดงผลของลูกค้า

หากคุณเชื่อมต่อจอแสดงผลของลูกค้า (CDS) กับเครื่องขายของคุณ ลูกค้าจะสามารถเลือกจำนวนทิปจากค่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้แล้วหรือป้อนจำนวนเงินที่กำหนดเองบนหน้าจอ 

tips from predefined percentage values

หากลูกค้าเลือกจำนวนเงินทิปที่กำหนดเอง เขา/เธอสามารถป้อนจำนวนเงินแล้วแตะปุ่ม 'ชำระเงิน' เพื่อชำระเงินต่อผ่านเครื่องอ่านบัตร

custom tip amount

หลังจากเสร็จสิ้นการทำธุรกรรม ข้อมูลใบเสร็จพร้อมจำนวนเงินทิปจะปรากฏขึ้น

receipt information with tips

รายงานจำนวนเงินทิป

คุณสามารถดูยอดจำนวนเงินทิปทั้งหมดต่อพนักงานหนึ่งคนได้ในรายงานการขายตามรายงานพนักงาน

Sales by Employee Report

นอกจากนี้ จำนวนเงินทิปจะแสดงในไฟล์ที่ส่งออกของประเภทใบเสร็จและการชำระเงินและในรายงานกะบนเครื่องขายด้วย

 

ดูเพิ่มเติม

วิธีการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต Loyverse POS และ SumUp