วิธีการส่งอีเมล์ใบเสร็จให้ลูกค้าใน Loyverse POS

หลังจากคุณป้อนการรับชำระเงินในระหว่างการขาย คุณสามารถส่งใบเสร็จให้ลูกค้าทางอีเมล์

กรอกข้อมูลในฟิลด์ 'กรอกอีเมล' และแตะปุ่ม 'ส่งใบเสร็จ'

กรอกอีเมล

โปรดใส่ใจเมื่อป้อนอีเมลของคุณ หากคุณป้อนไม่ถูกต้อง ลูกค้าจะไม่ได้รับใบเสร็จ

หลังจากที่คุณเห็นข้อความ 'ใบเสร็จรับเงินถูกส่งไปยังลูกค้า' คุณสามารถดำเนินการขายใหม่

ใบเสร็จรับเงินถูกส่งไปยังลูกค้า

หมายเหตุ: ที่อยู่อีเมลที่ป้อนเพื่อส่งใบเสร็จรับเงินจะไม่ถูกบันทึกไว้ในฐานลูกค้า

 

ดูเพิ่มเติม

วิธีการทำการขาย

วิธีการลงทะเบียนลูกค้า