วิธีการลงทะเบียนลูกค้า

หัวข้อ

แอ๊ป Loyverse POS ช่วยให้คุณ มีความเป็นไปได้ของเชื่อมขายกับลูกค้า จะช่วยให้คุณส่งใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าผ่านทางอีเมล ถ้าคุณตั้งค่าโปรแกรมสมาชิกไว้แล้ว คุณสามารถให้โบนัสกับลูกค้าที่ลงทะเบียนสั่งซื้อ การแลกเป็นส่วนลด

เมื่อทำการขายในแอ๊ป Loyverse POS (Android หรือ iOS) คุณสามารถลงทะเบียนลูกค้าใหม่

วิธีง่ายที่สุดคือการ คลิกปุ่ม 'เพิ่ม' มุมบนขวาของหน้า

คลิกปุ่ม 'เพิ่ม'

หน้าต่างฟอร์มจะเปิดขึ้น

าต่างฟอร์มจะเปิดขึ้น

ป้อนชื่อของลูกค้า ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลข และหมายเหตุง่าย ๆ เกี่ยวกับลูกค้า ลูกค้าจะได้รับอีเมลที่ มีการเชื่อมโยง การดาวน์โหลด app มหาสมุทรสมาชิก


หลังจากที่ลูกค้าสมัคร ดำเนินการขายตามปกติ จากนั้น ในหน้าต่างสุดท้าย 'ทำรายการเสร็จ' คุณจะเห็นประกาศที่ใบเสร็จส่งให้ลูกค้าทางอีเมล ถ้าลูกค้าของคุณมี App Loyalty Ocean  เขาจะได้รับใบเสร็จใน App Loyalty Ocean  เช่น

เขาจะได้รับใบเสร็จใน App Loyalty Ocean  เช่น

 

ดูเพิ่มเติม

วิธีการตั้งค่าโปรแกรมสำหรับลูกค้า

รหัสลูกค้าตามหมายเลข