วิธีการลงทะเบียนลูกค้า

หัวข้อ

แอ๊ป Loyverse POS ช่วยให้คุณ มีความเป็นไปได้ของเชื่อมขายกับลูกค้า จะช่วยให้คุณส่งใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าผ่านทางอีเมล ถ้าคุณตั้งค่าโปรแกรมสมาชิกไว้แล้ว คุณสามารถให้โบนัสกับลูกค้าที่ลงทะเบียนสั่งซื้อ การแลกเป็นส่วนลด

เมื่อทำการขายในแอ๊ป Loyverse POS (Android หรือ iOS) คุณสามารถลงทะเบียนลูกค้าใหม่

คลิกไอคอน 'เพิ่มลูกค้า' ที่มุมขวาบนของหน้าจอการขาย

คลิกปุ่ม 'เพิ่ม'

ในหน้าต่างป๊อปอัป คุณสามารถเลือกลูกค้าที่มีอยู่หรือเพิ่มลูกค้าใหม่โดยคลิกที่ 'เพิ่มลูกค้าใหม่'

คลิกที่ 'เพิ่มลูกค้าใหม่'

หากคุณเพิ่มลูกค้าใหม่ ให้กรอกแบบฟอร์ม 'สร้างลูกค้า' โดยต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ได้แก่ : ชื่อ อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์เพื่อระบุตัวตนของลูกค้า และฟิลด์อื่นๆ กรอกหรือไม่กรอกก็ได้ เสร็จแล้ว

แตะ "บันทึก"

าต่างฟอร์มจะเปิดขึ้น

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าของคุณแล้วแตะ 'เพิ่มในตั๋ว' ที่มุมขวาบน

แตะ 'เพิ่มในตั๋ว'

หลังจากที่ลูกค้าสมัคร ดำเนินการขายตามปกติ

ในหน้าสุดท้ายหลังการชำระเงิน คุณจะเห็นอีเมลของลูกค้า แตะปุ่ม 'ส่งใบเสร็จ' เพื่อส่งใบเสร็จให้ลูกค้าทางอีเมล

ส่งใบเสร็จรับเงิน

แตะปุ่ม 'เริ่มการขายใหม่' เพื่อกลับไปที่หน้าจอหลักการขาย

 

ดูเพิ่มเติม

วิธีการตั้งค่าโปรแกรมสำหรับลูกค้า

รหัสลูกค้าตามหมายเลข