Làm thế nào để thiết lập một nhà bếp in cho mỗi trạm nhà bếp

Chủ đề

Trước: Tùy chọn 'Use Kitchen Printers' phải được kích hoạt trong Back Office của bạnvà máy in nên được cài đặt trong ứng dụng Loyverse POS .

Nếu bạn muốn thiết lập một máy in nhà bếp riêng biệt cho mỗi trạm nhà bếp, trở lại văn phòng tạo máy in nhóm và gán cho chúng thể loại.

riêng biệt cho mỗi trạm nhà bếp nhóm và gán cho chúng

Tại Loyverse POS app, gán cho mỗi máy in riêng máy in nhóm.

thiết lập máy in cho đồ uống thiết lập máy in kẹo

Bây giờ, khi một khách hàng đơn đặt hàng, hai nhà bếp máy in sản xuất vé với danh sách các mặt hàng từ danh mục của họ.

máy in bếp cho mỗi trạm bếp

Xem thêm:

Làm thế nào để thiết lập nhiều bếp ga để chia sẻ một máy in