Αυτόματη συμπλήρωση των προϊόντων στην εντολή αγοράς

Η επιλογή αυτόματης συμπλήρωσης σάς επιτρέπει να προσθέτετε προϊόντα στην εντολή αγοράς με ένα κλικ.

Στη φόρμα "προϊόντα", συμπληρώστε τα πεδία "Χαμηλό απόθεμα" και "Βέλτιστο απόθεμα".

Χαμηλό απόθεμα

Ανοίξτε για επεξεργασία της υπάρχουσας εντολής αγοράς ή δημιουργήστε νέα.

παραγγελία αγοράς

Μετά την επιλογή του προμηθευτή και του καταστήματος για την παραγγελία αγοράς σας, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις επιλογές αυτόματης συμπλήρωσης μεταξύ "Όλα τα προϊόντα προμηθευτή" ή "Περιορισμένο αποθέμα προϊόντων από τον προμηθευτή".

ορίστε την επιλογή αυτόματης συμπλήρωσης

Αν επιλέξετε "Όλα τα προϊόντα του προμηθευτή", το σύστημα προσθέτει όλα τα προϊόντα με τον επιλεγμένο προμηθευτή που καθορίζεται στα χαρακτηριστικά τους.

Εάν επιλέξετε το "Χαμηλά αποθέματα του προμηθευτή", το σύστημα προσθέτει όλα τα προϊόντα του επιλεγμένου προμηθευτή που στα γνωρίσματα τους και έχουν τιμή αποθεμάτων μικρότερη ή ίση με την τιμή του "Χαμηλού αποθέματος".

ποσότητα αντικειμένου

Το πεδίο ποσότητας θα συμπληρωθεί με την προκαθορισμένη τιμή, υπολογιζόμενη με τον τύπο:

Ποσότητα = Βέλτιστο απόθεμα - Σε απόθεμα - Εισερχόμενα

Βέλτιστο απόθεμα - η αξία του βέλτιστου αποθέματος που έχει οριστεί στη μορφή του προϊόντος στο επιλεγμένο κατάστημα

Σε απόθεμα - το τρέχον απόθεμα του στοιχείου στο επιλεγμένο κατάστημα

Εισερχόμενα - η ποσότητα των προϊόντων που αναμένεται στο επιλεγμένο κατάστημα (η ποσότητα των προϊόντων που δεν έχουν ληφθεί σε άλλες εντολές αγοράς με τις καταστάσεις «Αναμενόμενη», «Εν μέρει παραληφθείσα» και εντολές μεταφοράς με την κατάσταση «Σε μεταφορά»). 

Για τα προϊόντα των οποίων το "Βέλτιστο απόθεμα" είναι κενό, το πεδίο "Ποσότητα" θα είναι κενό.

Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ποσότητα με την αξία και να προχωρήσετε περαιτέρω με την εντολή αγοράς.

 

Δείτε επίσης:

Πώς να εργαστείτε με τις παραγγελίες αγοράς και τους προμηθευτές