Autouzupełnianie Artykułów w Zamówieniach do dostawców

Opcja autouzupełniania umożliwia dodawanie artykułów do Zamówienia do dostawcy za pomocą jednego kliknięcia.

W formularzu Artykuły wypełnij pola „Niski stan zapasów” i „Optymalny zapas”.

Optymalny zapas

Otwórz do edycji istniejące Zamówienia do dostawcy lub utwórz nowe.

opcja autouzupełnianie

Po wybraniu Dostawcy i Sklepu dla swojego zamówienia do dostawcy, możesz wybrać jedną z opcji autouzupełniania pomiędzy "Wszystkie artykuły od dostawcy" lub "Artykuły o niskim stanie zapasów od dostawcy".

Artykuły o niskim stanie zapasów od dostawcy

Po wybraniu Dostawcy i Sklepu dla swojego zamówienia do dostawcy, możesz wybrać jedną z opcji autouzupełniania pomiędzy "Wszystkie artykuły od dostawcy" lub "Artykuły o niskim stanie zapasów od dostawcy".
Jeśli wybierzesz „Artykuły o niskim stanie zapasów od dostawcy”, system doda wszystkie artykuły z wybranym dostawcą, określonym w ich atrybutach, które mają wartość zapasów mniejszą lub równą wartości „Niski stan zapasów”.

Niski stan zapasów

Pole ilości zostanie wypełnione wartością domyślną, obliczoną według wzoru:

 Ilość = Optymalny zapas - W magazynie - Przychodzące

Optymalny zapas - wartość optymalnego zapasu ustawionego w formularzu artykułu w wybranym sklepie.
W magazynie - aktualny stan artykułu w wybranym sklepie.
Przychodzące - ilość artykułów oczekiwanych w wybranym sklepie (ilość artykułów nieodebranych w innych zamówieniach do dostawcy o statusach „Oczekiwane”, „Częściowo odebrane” oraz przesunięcie międzymagazynowe o statusie „W drodze”).

Dla artykułów, których „Optymalny zapas” są niewypełnione, pole „Ilość” będzie puste.

Możesz zmienić domyślną ilość swoją wartością i kontynuować zamówienia do dostawcy.

 

Zobacz też:

Jak pracować z funkcjami Zamówienia do dostawcy i Dostawcy